Zinterest

Zinterest is een beweging voor mensen tussen de 20 en 40 jaar die bezig (willen) zijn met geloof en zingeving. Middels allerlei activiteiten verbindt Zinterest mensen met elkaar. In elke activiteit is er een koppeling met geloof: door gesprek, ritueel of de activiteit zelf. Activiteiten varieren van een strandwandeling tot een weekend ‘op weg met God’, van een bezoek aan de voedselbank tot het samen kijken naar The Passion.
Zinterest wil verbinding tussen mensen faciliteren, en ruimte maken voor God, zodat we in elkaar iets van Gods licht kunnen zien.

 Pioniersplek PKN

Nog geen vijftig jaar geleden aten we bijna alleen aardappelen en groente. Nu eten we wraps, sushi, noodles en meer. Een beeld dat illustreert dat Nederland veel diverser is geworden.
Dat geldt ook voor hoe we in het leven staan en hoe we de kerk beleven. Uit onderzoek van Mot​ivaction​ (2011) blijkt dat de bestaande vormen van kerk-zijn maar een klein deel van de Nederlanders bereiken.

Door allerlei verschillende pioniersplekken wil de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) méér mensen laten ontdekken wat het evangelie inhoudt. De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: experimentele geloofsgemeenschappen voor mensen die niet of niet meer in de In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een huiskerk; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl… het kan allemaal. Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.

Zinterest staat dus naast de bestaande wijkgemeentes van PKN Spijkenisse.

Meer informatie? Neem contact op met het Zinterestteam via info@zinterest.nl of kijk op www.zinterest.nl

Zinterest wordt gefinancierd uit PKN De Dorsvloer in Spijkenisse en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.