Liturgie De Verbinding

Liturgie voor  zondag 21 juli 2019 om 10.00 uur locatie “De Kern”.Eikenlaan 2, 3203 BK Spijkenisse Thema: Te gast zijnIn deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer Voorganger: Gera v.d.Linden.Organist: Adrie v.d.Padt.Lector: Niki Bierling.Beamer …..

Vorming en toerusting

Al een paar jaar organiseren we als Brongroep maandelijks alternatieve, meer meditatieve vieringen, zoals Taizé-, Iona- en stiltevieringen. Daar willen we dit jaar graag mee doorgaan.We zoeken binnen de Verbinding mensen die onze groep willen …..

Musici gezocht!

Binnen de Verbinding willen we als voorgangers zo nu en dan gebruik gaan maken van andere begeleidingsvormen van de liederen. Te denken valt aan piano, gitaar, percussie. Speel je een instrument en heb je interesse? …..

Ambulante predikant

Omdat inmiddels ook de algemene kerkenraad akkoord is, zijn we verheugd te kunnen meedelen dat per 18 augustus aanstaande voor de periode van een jaar het team van pastores wordt uitgebreid met een ambulante predikant …..

Koppen bij elkaar

Met onze interim predikant dominee Marcel Zijlstra is gesproken over de inhoud van zijn werkzaamheden vanaf september. Tot nu toe houdt hij zich voor één dag per week vooral bezig met inlezen, oriënteren en gesprekken. …..

Kloostermidweek

In het week van 8 t-m 10 oktober 2019 organiseren we een kloostermidweek in de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. (www.koningsoord.org) We willen die dagen leven op het ritme van de getijdengebeden.Deelname aan de gebedstijden wordt …..