Voorbereidingsmoment

Gezamenlijk voorbereidingsmoment voor de dienst van 29 september a.s. Op 29 september a.s. hoop ik voor de eerste keer voor te gaan in de zondagse viering. Omdat ik graag aansluit bij de gemeente, nodig ik jullie uit om op …..

Bijbel en jij

Ook een vaste kring van jongeren of in ieder geval van mensen die zich nog jong voelen.We komen een paar keer bijeen op een avond of middag door de week. En bespreken onderwerpen dat we relevant vinden. …..

Wie/Wat geloof jij?

We komen een paar keer per jaar bijeen om te spreken met elkaar over wat je gelooft en hoe je dat doet. We komen samen in de Ontmoetingskerk op de zondagmiddag om 15.00 uur. Er is een vaste …..

Prediker

Ook in de Bijbelkring op de dinsdagmiddag lezen we het Bijbelboek prediker. We volgen hem op de voet hoe hij namens ons zegt watwij misschien wel denken, maar niet durven te zeggen. We beginnen op 8 oktober om 13.30 …..

Mystiek

In het voetspoor van de middeleeuwse Hadewijch, maar ook door te luisteren naar hedendaagse mystici proberen we op te sporen wat het geheim van de mystiek is en hoe dat geheim ons kan helpen om in deze …..

Vorming en toerusting

Al een paar jaar organiseren we als Brongroep maandelijks alternatieve, meer meditatieve vieringen, zoals Taizé-, Iona- en stiltevieringen. Daar willen we dit jaar graag mee doorgaan.We zoeken binnen de Verbinding mensen die onze groep willen …..

Kloostermidweek

In het week van 8 t-m 10 oktober 2019 organiseren we een kloostermidweek in de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. (www.koningsoord.org) We willen die dagen leven op het ritme van de getijdengebeden.Deelname aan de gebedstijden wordt …..