Kerstnachtdienst

Een kostbaar geschenk’ – kerstnachtdienst 24 dec. 21.30 uur in De Dorsvloer, Zomerakker 415  In deze kerstnachtdienst lezen we hoe de profetie van Micha in vervulling gaat: Jezus wordt geboren in Bethlehem. De ster boven …..

Herziening kerkenraadsbesluit

Herziening voorgenomen besluit gebouwen.Naar aanleiding van de wijkbijeenkomsten over de gebouwen heeft de kerkenraad in zijn vergadering van maandag 2 december jongstleden het volgende besloten:Met ingang van 1 januari 2020 wordt om de maand gekerkt in De Kern …..

Nieuwsbrief de Verbinding

Van de wijkkerkenraad We vinden het als wijkkerkenraad belangrijk dat u als gemeente op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen de wijkgemeente. Meestal gebeurt dit via het kerkblad, de mededelingen op zondag en de website. Soms …..

Top 2000 dienst

Zondag 19 januari zal er weer een top 2000 dienst zijn. En net als in voorgaande jaren mag u verzoeknummers vragen. Wel is het van belang dat u uw keuze motiveert en aangeeft in hoeverre …..

Bibliodrama

Bibliodrama is een andere manier om aande hand van een Bijbeltekst in gesprek tegaan met jezelf, de ander en de Ander. Bijbelverhalenlezen en verkennen met elkaar. Vervolgens mag je zelf weten welke rol je wilt spelen …..

Beroepingscommissie

Beroepingscommissie De wijkkerkenraad wil binnenkort starten met het beroepingsproces ter versterking van het voorgangersteam van onze wijkgemeente. Wij ontvangen graag namen van gemeenteleden die in de beroepingscommissie zitting zouden willen/kunnen nemen. U kunt uiteraard uzelf …..

Vorming en toerusting

Al een paar jaar organiseren we als Brongroep maandelijks alternatieve, meer meditatieve vieringen, zoals Taizé-, Iona- en stiltevieringen. Daar willen we dit jaar graag mee doorgaan.We zoeken binnen de Verbinding mensen die onze groep willen …..