Muziek Verbindt

  Beste gemeenteleden van de verbinding, In deze moeilijke tijd waarin een virus de hele wereld in haar greep heeft en wij noodgedwongen allerlei beperkingen hebben, zoals geen kerkdiensten gezamenlijk, maar via internet, zoveel mogelijk …..

Nieuwsbrief de Verbinding

Van de wijkkerkenraad We vinden het als wijkkerkenraad belangrijk dat u als gemeente op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen de wijkgemeente. Meestal gebeurt dit via het kerkblad, de mededelingen op zondag en de website. Soms …..

Vorming en toerusting

Al een paar jaar organiseren we als Brongroep maandelijks alternatieve, meer meditatieve vieringen, zoals Taizé-, Iona- en stiltevieringen. Daar willen we dit jaar graag mee doorgaan.We zoeken binnen de Verbinding mensen die onze groep willen …..