Voorbereidingsmoment

Gezamenlijk voorbereidingsmoment voor de dienst van 29 september a.s. Op 29 september a.s. hoop ik voor de eerste keer voor te gaan in de zondagse viering. Omdat ik graag aansluit bij de gemeente, nodig ik jullie uit om op …..

Bijbel en jij

Ook een vaste kring van jongeren of in ieder geval van mensen die zich nog jong voelen.We komen een paar keer bijeen op een avond of middag door de week. En bespreken onderwerpen dat we relevant vinden. …..

Wie/Wat geloof jij?

We komen een paar keer per jaar bijeen om te spreken met elkaar over wat je gelooft en hoe je dat doet. We komen samen in de Ontmoetingskerk op de zondagmiddag om 15.00 uur. Er is een vaste …..

Createam

Op maandag 9 september hopen wij weer van 13.30 uur tot 16.00 uur in de Michaelkerk van start te gaan. Wij schenken een lekker bakje koffie of thee en meestal altijd is daar wat lekkers bij. In principe …..

Prediker

Ook in de Bijbelkring op de dinsdagmiddag lezen we het Bijbelboek prediker. We volgen hem op de voet hoe hij namens ons zegt watwij misschien wel denken, maar niet durven te zeggen. We beginnen op 8 oktober om 13.30 …..

Mystiek

In het voetspoor van de middeleeuwse Hadewijch, maar ook door te luisteren naar hedendaagse mystici proberen we op te sporen wat het geheim van de mystiek is en hoe dat geheim ons kan helpen om in deze …..

Op weg met Abraham

Op weg met Abraham – een leerhuis/gespreksgroep Abraham, de aartsvader. Een intrigerende man die een hele weg is gegaan in zijn leven. Een weg waarop hij met vallen en opstaan leerde wat het betekent om te leven in …..

Gebedstijden

In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagoch- tend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De …..

Inloophuizen

De vakantie weken komen weer in zicht. Dat is niet voor iedereen een tijd om naar uit te zien. Eenzame mensen, ouderen en mensen die niet met vakantie kunnen gaan zien er soms zelfs tegenop. …..

Vorming en toerusting

Al een paar jaar organiseren we als Brongroep maandelijks alternatieve, meer meditatieve vieringen, zoals Taizé-, Iona- en stiltevieringen. Daar willen we dit jaar graag mee doorgaan.We zoeken binnen de Verbinding mensen die onze groep willen …..

Musical Kaïn

Musical Kaïn Beste muziekliefhebbers, Het is weer zover, na de zomervakantie be- ginnen we weer aan een nieuwe musical. Deze is weer door Gerard en Gerard gemaakt en heet Kaïn, zwerver in de oerverhalen. Op …..

Open Dorpskerk

Op de zaterdagen is de Dorpskerk weer open voor het publiek. Elke zaterdagmorgen van 11.00 – 13.00 uur tijdens de markt. Het is de bedoeling om mensen gastvrij te ontvangen die op zoek zijn naar rust, stilte of een …..

Kloostermidweek

In het week van 8 t-m 10 oktober 2019 organiseren we een kloostermidweek in de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. (www.koningsoord.org) We willen die dagen leven op het ritme van de getijdengebeden.Deelname aan de gebedstijden wordt …..