Gemeentebijeenkomst 20 feb. a.s.

Op donderdag 20 februari a.s. zijn er 2 gemeentebijeenkomsten gepland:
‘s middags van 14:30 tot 16:30 uur in De Kern en ‘s avonds van 19:30 tot 21:30 uur in De Dorsvloer.

De onderwerpen zullen zijn:
– Voorgenomen profielschets gemeente en te beroepen predikant(en)
– Samenstelling beroepingscommissie
– Informatie vervolgproces gebouwenkeuze (route / proces)
– Samenstelling vervolgcommissie gebouwenkeuze
– waar de kerkenraad op dit moment mee bezig is

Voorzitter van beide bijeenkomsten is ds. Marcel Zijlstra

De beide profielschetsen zijn aan de abonnees van de nieuwbrief toe gezonden. Wilt u de profielschetsen ook ontvangen abonneer u op de nieuwsbrief via de website. De nieuwsbrief wordt dan nagezonden. Tijdens de gemeentebijeenkomsten zal ds. Marcel Zijlstra een toelichting geven. Eventuele op/aanmerkingen kunt u mailen voor woensdag 19 februari a.s. naar de scriba.

Wij hopen u op een van de gemeentebijeenkomsten te mogen begroeten.
Kerkenraad De Verbinding