Ontmoetingsmiddag

Deze zal zijn op 21 februari a.s. Aanvang 15.00 uur, de koffie/thee is klaar om 14.30 uur.

Deze keer nodigen we u uit om met elkaar in gesprek te gaan over euthanasie. Geen gemakkelijk onderwerp. Gelukkig hebben we ds. Els Visser bereid gevonden om ons bij dit thema te helpen. Zoals u weet is het niet de bedoeling dat we alle voors en tegens van euthanasie bespreken, maar meer om er met elkaar over in gesprek te gaan.

We sluiten de middag af met snert en/of bruinbonensoep.
U kunt zich voor de maaltijd opgeven via de lijsten in de hal van de kerk waar gekerkt wordt. In februari is dat gebouw De Kern. Verder kunt u zich telefonisch opgeven bij Jacqueline v.d. Meijde tel: 284915 of bij Marja Voogt tel: 674624 of via de mail.

Weet u welkom. Hartelijke groet,
Jacqueline en Marja.