Vespers

Na dit begin van de veertigdagentijd is er elke woensdag avond in de Dorspkerk een vesper in de veertigdagentijd. Op 4 maart en elke vesper daarna, beginnen we met een pelgrimslied, want als pelgrims zijn we op weg naar het grote feest van Pasen en we volgen Jezus op al zijn schreden. We ontsteken het licht van onze gebeden, horen de Schriften.


Op 4 maart lezen we Matteüs 4: 1-11 en bidden onze gebeden met het Onze Vader…
In de kring sluiten we met de zegen. Het is steeds een korte dient van 30 minuten, die begint om half acht ’s avonds in De Dorpskerk. Thema: het aanroepen van de Heer.

Op 11 maart, lezen we Matteüs 17: 1 – 9. Thema is barmhartigheid.

Op 18 maart, Johannes 4: 5-26. Thema: mijn ogen zijn gericht op de Heer

Op 25 maart, Johannes 9: 1-13. Thema: verheugt U!

Op 1 april, is het thema gerechtigheid en de Bijbellezing Johannes 11: 1-16

Op 8 april net na de palmzondag is de lezing uit Matteüs 21: 1- 1.

Daarna gaan wijde Stille Week vieren. Voor wijkgemeente De Verbinding
de Witte Donderdag met de Tafel des Heren in De Kern.

Voor wijkgemeente De Brug een Pesachmaaltijd voor oud en jong in de Michaelkerk.