1 September Startzondag

Startzondag

Op 1 september is de startzondag. “De Ver- binding” start. ‘Een goed verhaal’ is het thema voor de startzondag 2019.
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.
Maar ook een boek dat cultureel en maat- schappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander.
Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven.
In de kerkdienst, maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie,
bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging.
Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. De startdienst is in de Ontmoetingskerk en

Gera, Anneke en Harry gaan voor. Er is weer een gelegenheidskoortje en we beginnen om 10.00 uur.

Na de viering is er een gevarieerd program- ma voor jong en oud, actief en passief. We sluiten de dag af met de gebruikelijke maaltijd,

Een dag om niet te vergeten!