40 dagentijd Pauluskerk

Elk jaar worden er in de 40 dagentijd door de diaconie één of meerdere projecten georganiseerd.
Dit jaar hebben wij twee doelen gekozen, nl. de Pauluskerk en Kika. 
Twee heel mooie en zeer nuttige doelen.
 


Pauluskerk : Collecten op 1 maart, 8 maart en 15 maart !!

 

De Pauluskerk is een open ( geloofs) gemeenschap en kent geen leden. 

 

De kerk wil een stem geven aan mensen die in deze wereld structureel niet worden gehoord en gezien. Men is een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad.

 

Zij ‘helpen waar geen helper is‘ en zijn daarmee voor veel mensen een noodverband. Zo nodig wordt doorverwezen naar hulp- en zorgorganisaties en andere instellingen in Rotterdam of elders. 

 

Helpen betekent: mensen opvangen, maar ook hun levenskracht versterken zodat zij na een tijdje weer op eigen kracht verder kunnen.

 

Levenskracht versterken wordt gedaan met twee programma’s: Kunst & Cultuur en Werk, opleiding en dagbesteding.

 

Iedereen kent de Pauluskerk. Iedereen begrijpt ook dat de steun heel hard nodig is. Dus: WIJ REKENEN OP U !!

 

De Diaconie wijkgemeente De Verbinding

(C)Promotiefilm Pauluskerk