Advent- en kerstproject – Geef licht

Advent- en kerstproject – Geef licht Dit jaar is het thema voor de advent en kerst “Geef licht”. Een vraag van ons aan God, maar ook een vraag van God aan ons. De lezingen komen uit de profeet Micha. Micha vertelde de mensen dat het niet goed ging met de stad Jeruzalem. Het was een donkere stad geworden, waar het kwaad het leven van veel mensen verduisterde. Maar zegt hij, dat hoeft niet zo te blijven. In Bethlehem zal een bijzondere koning geboren worden, iemand die voor de mensen zal zorgen en vrede zal brengen, zoals God dat van een echte koning verwacht.

Meestal begint Micha met een onheilsprofetie. En voor alle duidelijkheid: profetieën zijn niet bedoeld om de toekomst te voorspellen, maar om mensen op te roepen tot inkeer en omkeer. In de hoop dat die onheilsprofetie juist niet uitkomt. Denk bv. maar aan Jona. Maar na de onheilsprofetie komt ook altijd een heilsprofetie.

Micha vertelt dat God de wereld niet loslaat, vanwege zijn barmhartige liefde en trouw. Hij roept mensen op om God toe te laten in hun leven, dan is de adventus Domini, de komst van de Heer, een feit. En dit toelaten van God heeft alles te maken met zelf leven volgens de Thora. De Thora als een licht op onze weg, waardoor we zelf tot een licht kunnen zijn.

Natuurlijk zullen er telkens weer liturgische schikkingen zijn die het thema verbeelden. Rainbow de duif zal zich ook weer laten zien en horen en zal ons iets vertellen over de diaconale projecten. Hierover verderop meer. We zingen elke zondag een couplet van het projectlied. Bij het aansteken van de adventskaars(en) zullen we telkens lied 465 zingen: Hopen en uitzien naar het licht, hopen, weten dat het kwade zwicht, hopen, Christus komt het ware licht. Ook is er elke zondag een ander diaconaal project.

Eerste advent, 1 december, zal beneden in de wijkzaal een stand zijn van de Wereldwinkel uit Zuidland (zie hieronder). Voor wie het een probleem vindt om op zondag te betalen is er evt. de mogelijkheid om later te betalen.

Tweede advent, 8 december, is er een schrijfactie van Amnesty International. Er zijn brieven aan regeringsleiders om mensen vrij te krijgen en kaarten aan gevangenen. Er zijn beneden ook wat kaarten, pennen, kaarsen, e.d. te koop van Amnesty International.

Derde advent, 15 december, is er een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Er is gevraagd om gedroogde groenten en sauzen voor rijst/nasi, macaroni en spaghetti in te zamelen. 10

Vierde advent, 22 december, is er een inzamelingsactie voor de Dierenvoedselbank. Daar is m.n. behoefte aan kattenvoer.

We hopen dat we zo met elkaar Gods licht kunnen laten schijnen, dichtbij en ver weg.