Beroepingscommissie

Beroepingscommissie De wijkkerkenraad wil binnenkort starten met het beroepingsproces ter versterking van het voorgangersteam van onze wijkgemeente.

Wij ontvangen graag namen van gemeenteleden die in de beroepingscommissie zitting zouden willen/kunnen nemen.

U kunt uiteraard uzelf opgeven, maar u mag ook namen van anderen noemen, die u geschikt acht voor dit interessante en leerzame werk.

De uiteindelijke beslissing tot een afgewogen samenstelling van de commissie ligt uiteraard bij de wijkkerkenraad.

Reacties kunt u doorgeven aan onze scriba’s