Brainstormen

Brainstormen
Zoals in het beleidsplan van de Verbinding aangegeven, is er in de bestaande praktijk van ons kerk-zijn veel wat gewaardeerd en
gekoesterd wordt en wat behouden moet blijven. Tegelijkertijd willen we actief na gaan denken over nieuwe en/of andere vormen van kerk-zijn.

Daarom zijn we op 16 december jl. met ongeveer 20 personen uit alle beide wijken bijeen geweest om hierover van gedachten wisselen. Tijdens deze brainstorm konden alle ideeën, zonder beperkingen, op tafel gelegd worden. 

Er is veel besproken en er wordt over nog veel meer nagedacht. Daarom komen we op 20 of 21 januari weer bij elkaar. Heeft u zelf ideeën of wilt u meepraten? U bent van harte welkom.

Info over de datum en plaats van samenkomen: Gilles van de Have, tel. 672123, Gera van der Linden, tel. 453348 en Pieter en Petra van Wijk, tel. 635673.