Bronviering

De maandelijkse Bronviering is zondagavond 15 december in de Dorsvloer. We beginnen om 19.00 uur met inzingen, de viering begint om 19.30 uur.

 De viering deze zondag is weer in de stijl van Taizé.
We zingen met elkaar Taizé liederen, lezen uit de bijbel, er worden gebeden uitgesproken en er is een stiltegebed. 

Voor wie dat wil is er gelegenheid een kaarsje aansteken op het lichtaltaar.

Na afloop is er gelegenheid om een kopje thee of koffie te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen. 

Weet u welkom.

NB De Bronvieringen worden georganiseerd door de Brongroep. We zijn met z’n vieren, te weten; Anneke Klavers, Arie Euwijk, Irene Bronsveld en Gilles van der Have. Het is al langere tijd een wens onze groep uit te breiden. Doet u mee? Aanmelden graag bij: Gilles van der Have