Dringende oproep

Op 1 september is de startzondag. Best vroeg in het seizoen, maar dat is vanwege de vakantie van Harry de rest van de maand september.
Na de startdienst willen we graag weer een aantal activiteiten aanbieden voor iedereen.
Het is goed om met elkaar bezig te zijn rond inhoudelijke onderwerpen, maar ook gezellig wat ontspannende dingen te doen.

Tot nu toen heeft niemand zich gemeld voor deze activiteiten.
Dus zoeken we nog steeds enkele gemeenteleden die het leuk vinden
om dit samen met de voorgangers te organiseren.
Als er niemand komt dan gaan we gewoon na de koffie naar huis.

Graag contact opnemen met  Gera van der Linden of  Harry Gijsen.