Gemeentebijeenkomsten

Gemeentebijeenkomsten De Verbinding Op maandag 25 november aanstaande zal er een tweetal bijeenkomsten zijn over de rapportage van de gebouwencommissie en de start van het beroepingsproces. ’s Middags zal er een bijeenkomst zijn in gebouw De Kern voor gemeenteleden die ’s avonds liever niet meer de deur uitgaan. ’s Avonds zal er een bijeenkomst zijn in gebouw de Ontmoetingskerk. Tijdens deze bijeenkomsten zal de wijkkerkenraad u informeren over deze twee onderwerpen en willen we graag met u opiniërend overleggen. Besluitvorming willen we in een latere bijeenkomst laten plaatsvinden. Uitnodiging en nadere informatie volgen uiteraard nog.