Inloophuizen

De vakantie weken komen weer in zicht. Dat is niet voor iedereen een tijd om naar uit te zien. Eenzame mensen, ouderen en mensen die niet met vakantie kunnen gaan zien er soms zelfs tegenop. De sociale kontakten komen op een laag pitje te staan, verenigingen en clubs hebben een zomerstop, familie, vrienden en buren gaan met vakantie en zelfs de televisieprogramma’s zijn minder interessant.

Daarom wil ik graag uw aandacht vestigen op onze inloophuizen
” ’t Koffiehoekje”, “ De Dorsvloer” en “’t Kernpunt”.
Dit zijn ontmoetingsruimten waar iedereen zomaar kan binnenlopen om in gezelschap van andere mensen te genieten van een kopje koffie of thee.
Er is aandacht voor elkaar en er is gelegenheid om een spelletje te doen, kaarten te maken, met een handwerkje bezig te zijn of zomaar een babbeltje te maken. Het is gezellig en er komen weer nieuwe kontakten tot stand.

In “’t Koffiekoekje” en “ ‘t Kernpunt” wordt tussen 12.00 en 13.00 tegen een kleine vergoeding een eenvoudige lunch aangeboden.
Ook tijdens de vakanties blijven de inloophuizen open, behalve in de week van 26 t/ m 30 augustus, want dan gaan we met elkaar een dagje uit.

Kom gerust eens bij ons langs, u bent van harte welkom!

Iedere dinsdag van 10.00 – 13.00 uur “de Dorsvloer”
Centrum De Dorsvloer
Zomerakker 515
Iedere donderdag van 10.00 – 14.00 uur “ ’t Kernpunt”
Gebouw De Kern
Eikenlaan 2
  Iedere dinsdag van 10.00 – 15.00 uur “’t Koffiehoekje”
Recreatiezaal De Boezem
B. De Roystraat 2