Kerstviering senioren

De diaconie van de Verbinding is bij elkaar geweest om te bespreken hoe we dit jaar voor het eerst als “de Verbinding” deze kerstviering vorm gaan geven.
Er is gekozen om op vrijdagmiddag 20 december samen te komen in wijkgebouw “ De Kern”

Wij gaan er op een mooie, gezellige middag met u maken.
Vanaf 13.30u kunt u terecht voor een informeel samenzijn.
Om 14.00u begint de kerstviering met liturgie, kerstmuziek en samenzang met daarbij en daarna een hapje en een drankje.
Gera van der Linden verleent haar medewerking.
Ook zal er een muzikaal optreden zijn.

De middag is om 17.00u afgelopen.

U kunt zich voor 9 december opgeven bij een van onderstaande personen: 

Irene Klopstra                           tel. 630398
Jacqueline van der Meijde     tel. 284915
Ida van der Velden                  tel. 639350

Of op de intekenlijsten welke liggen in het kerkgebouw van de zondagse dienst die maand, of per email

 Heeft u al vervoer-op-maat?  dan graag op tijd dit  aanvragen !  

Wij hopen u graag  te zien 20 december !
Namens de commissie,
Henk Korpershoek, Herman van Gemeren.