Koppen bij elkaar

Met onze interim predikant dominee Marcel Zijlstra is gesproken over de inhoud van zijn werkzaamheden vanaf september. Tot nu toe houdt hij zich voor één dag per week vooral bezig met inlezen, oriënteren en gesprekken. Vanaf september gaan we met hem met een aantal zaken aan de slag in het kader van het opbouwen van de nieuwe wijkgemeente. Denk aan een eenduidige liturgie voor de zondagse eredienst en het beschrijven, opbouwen en bemensen van de diverse werkgroepen die het Beleidsplan noemt.

Maar ook het met elkaar gaan nadenken over het profiel van onze nieuwe wijkgemeente en daarna het profiel van een te beroepen predikant.

Niet in de laatste plaats zullen we vanaf september ook met u in overleg gaan over het onderwerp gebouwen.