Musical Kaïn

Musical Kaïn

Beste muziekliefhebbers,

Het is weer zover, na de zomervakantie be- ginnen we weer aan een nieuwe musical.
Deze is weer door Gerard en Gerard gemaakt en heet Kaïn, zwerver in de oerverhalen.
Op zaterdag 22 juni is er een groepje mensen naar Amersfoort gegaan om een voorproefje te krijgen van deze musical en zij kwamen heel enthousiast terug.

Wij als productieteam hebben er dan ook zin in om weer te beginnen.

Op vrijdagavond 13 september is er een in- formatieavond om 20.00 uur in de Dorsvloer.
En vrijdag 11 oktober is de eerste repetitie avond.

Je kan je alvast aanmelden voor de musical via: aanmelden@pknmusicals.nl
Wij wensen een ieder een fijne vakantie en tot 13 september.