Op weg met Abraham

Op weg met Abraham – een leerhuis/gespreksgroep

Abraham, de aartsvader. Een intrigerende man die een hele weg is gegaan in zijn leven. Een weg waarop hij met vallen en opstaan leerde wat het betekent om te leven in verbondenheid met de Eeuwige.

We kennen de meeste Abraham-verhalen wel. Verhalen die ons soms inspireren, soms bevreemden, soms zelfs afkeer oproepen bv. als het gaat om de binding van zijn zoon.

We gaan de bekende maar ook minder bekende verhalen over Abraham met elkaar lezen en nader verkennen. Zo volgen we Abraham op zijn weg met de Eeuwige en hopen dat het ons verder helpt op onze weg
met de Eeuwige.

Wanneer: 1x per maand op woensdagmiddag, evt. bij voldoende belangstelling ook 1x maand op woensdagavond

Geplande dagen: 4 september, 2 oktober, 6
november, 4 december, 8 januari, 5 februari,
4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni
Waar: De Dorsvloer

Wil je meedoen, neem dan contact op met
Gera v.d. Linden, tel. 453348