Prediker

Ook in de Bijbelkring op de dinsdagmiddag lezen we het Bijbelboek prediker. We volgen hem op de voet hoe hij namens ons zegt wat
wij misschien wel denken, maar niet durven te zeggen.

We beginnen op 8 oktober om 13.30 uur tot 15.30 uur in De Kern.
Als Bijbelkring komen we elke veertien dagen bijeen.

Gespreksleider: ds. Harry Gijsen