Stilte diensten

Na de kerstdiensten en de jaarwisseling starten nu de stiltediensten weer. Op 16 februari en 15 maart komen we weer bij elkaar in de Dorpskerk, vanaf 19.30 tot 20.00 uur.

In deze dienst wordt gezongen en gebeden, er wordt een gedeelte uit de bijbel gelezen en daarna volgt een overdenking. Maar we zijn vooral ook bij elkaar om in stilte Gods liefdevolle aanwezigheid te ervaren. Als u er behoefte aan hebt, kan er ook een lichtje worden aangestoken aan de Paaskaars, want we mogen weten dat het licht van Pasen het donker overwint….
Noteer de data alvast in uw agenda en weet u van harte welkom!!