Stop Kinderarbeid in India

In de periode van de 40 dagentijd hebben de wijkgemeenten de Brug en de Verbinding het KIA-project Stop kinderarbeid in India ondersteund.

Dit project is een groot succes geworden. Totaal is € 6701,31 opgehaald. 

Het grote bedrag is mogelijk geweest door de drie collecten, waaronder de leeftijdscollecte, de KIA spaardoosjes, de vastenkaarten en de kinderen die iets lekkers gebakken hebben. 

Op dinsdag 4 juni is door het College van Diakenen de cheque van € 6701,31 overhandigd aan Tom Kolsters van Kerk in Actie. 

Tom Kolsters was zeer getroffen door het enorme bedrag dat opgehaald is. Graag wilde hij dit resultaat ook vermelden op de website van PKN. 

Namens hem iedereen hartelijk dank. 
College van Diakenen