Top 2000 dienst

Zondag 19 januari zal er weer een top 2000 dienst zijn. En net als in voorgaande jaren mag u verzoeknummers vragen. Wel is het van belang dat u uw keuze motiveert en aangeeft in hoeverre het betreffende nummer aan het geloof en meer in het bijzonder aan uw geloof refereert. We willen dus graag uw verhaal bij het nummer horen. U bent helemaal vrij in uw keuze uit de top 2000, maar het hoeven niet allemaal zware liederen te zijn, niet allemaal tranentrekkers, maar ook vrolijke liederen. Dus niet alleen maar ballads, maar wellicht ook een bevrijdend rock lied. Een nummer dat mensen verrast zou prachtig zijn. U kunt u nummer bij mij indienen dan geef ik ze door aan de band.

ds. Harry Gijsen