Zingkring  De Verbinding

De zingkring gaat van start op 8 oktober (met koffie en wat lekkers) en we volgen het schema van de 2e en 4e dinsdag van de maand.

Met de naam Zingkring willen we aangeven dat we bij elkaar komen als zingende gesprekskring.
Ook dit seizoen staat dezekring open voor iedereen die wat meer wil weten van de liederen uit het ‘Liedboek zingen en bidden in huis en kerk’.

Tevens leren we nieuwe liederen uit andere verwante liedbundels die door de voorbereidende groep ingebracht worden.
Samen bespreken we de liederen wat betreft tekst en melodie, gericht op het liturgische gebruik in een kerkdienst.
We zingen eenstemmig, maar, als het zo uitkomt, ook in de veelkleurige
meerstemmigheid. Het is fijn dat iedereen mee kan doen, je hoeft geen ‘perfecte’ stem te hebben.
Het gaat om het plezier in zingen, tot eer van God. Soms werken we mee aan een kerkdienst bij de introductie van nieuwe liederen als ondersteuning bij de gemeentezang.

Af en toe heeft ze een zelfstandige functie, wanneer er een speciaal muziekstuk voor een van de feestdagen is ingestudeerd.
Voor het komende seizoen zijn hiervoor nog geen concrete plannen.

Iedereen is van harte welkom!
Leiding: Ferrie Bierling, cantor, en ds. Harry Gijsen met de
organisten Adrie van der Padt en Kees Heinen.