Aanmelden kerkdiensten

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, moet men voor elke eredienst en bijeenkomst zich registreren. De kerkenraad heeft gekozen voor een reserveringssysteem waarbij de kerkbezoekers online gemakkelijk en eenvoudig een plekje voor een viering kan reserveren.

Dit reserveringssysteem is via de website Meevieren.nl, bereikbaar: http://meevieren.nl/wijkgemeentedebrug

U kunt de datum en tijd kiezen en ook het kerkgebouw, Dorpskerk of Michaëlkerk. Na volledige invulling krijgt u automatisch een mail, waarin aangegeven staat dat u bent aangemeld en voor welke dienst.

Als er meer dan de toegestane aantal bezoekers zijn aangemeld wordt er een zogenaamde reservelijst aangemaakt. U krijgt geen bericht van toelating. Maar zodra er iemand zich afmeldt, krijgt u een bevestigingsmail voor toelating.

Mocht het aanmelden niet lukken of heeft u geen computer, bel dan op de dinsdag naar Henk de Boer, 06-51503490, en als er dan plaats is krijgt u een bevestiging.  Bij geen gehoor spreek dan een bericht in en u krijgt, op een later tijdstip, een bericht terug met uitkomst.

Alle bezoekers dienen zich aan te melden via dit reserveringssysteem, alleen de functionarissen niet. Registratie is nog steeds wel vereist, daarom is het een dringend verzoek dat ook zij zich elke keer moeten opgeven in de intekenlijst. De intekenlijst ligt bij het welkomstteam.

Onder functionarissen worden gerekend: Voorganger, ouderling, diaken/collectant, kerkrentmeester en lector van dienst, organist, muzikaal team, technici, coördinatoren, crèche leiding, koster en leden van het welkomstteam. Alle overige zijn dus bezoekers.

U kunt zich vanaf maandag 12.00 tot zaterdag 18.00 uur aanmelden. Het systeem werkt met het principe, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Maar als u vaker bent gekomen, meldt u zich dan, bij een volgende keer, niet aan in het begin van de week maar op vrijdag of zaterdag, dan geeft u ook de gelegenheid aan anderen om ook naar de kerk te kunnen gaan.

Als blijkt dat er te veel bezoekers zich willen aanmelden en er te veel afwijzingen zijn, wordt het systeem aangepast zodat u slechts om de week zich kunt aanmelden. Hierdoor bereiken we dat iedereen in de gelegenheid is eenmaal per twee weken naar de kerk te gaan.

Veiligheid blijft in onze kerken cruciaal, daarom dient iedereen zich te houden aan de veiligheidsmaatregelen (handen reinigen bij binnenkomst, 1,5 meter onderlinge afstand en het dragen van een mondkapje). En daarbij ook de aanwijzingen te volgen van de leden van het welkomstteam.