Gebedsministery online

Al diverse jaren zijn in de Dorpskerk en in de Michaelkerk ministry gebedsteams een belangrijk onderdeel van de samenkomsten. Na de dienst is er gelegenheid om bij een ministry gebedsteam persoonlijk gebed te ontvangen. Dit is zo kostbaar!

Wat is gebedsministry?
Gebedsministry is een hulpmiddel om elkaar door gebed te dienen. Twee mensen bidden voor een derde in het vertrouwen dat God erbij is en ons wil aanraken en vernieuwen door zijn Geest. Zo breekt iets door van het Koninkrijk van God!
Velen hebben hier gebruik van gemaakt.
Zo was het, maar hoe werkt het nu?
Natuurlijk kunnen we geen team vormen en kunnen we niet bij elkaar gaan staan of zitten.
Wat we wel kunnen doen leggen we hieronder uit.
Als u of jij een verzoek voor een gebed hebt dan kunt u / jij ons contactpersoon bellen. Hij vraagt dan naar het telefoonnummer waarop teruggebeld kan worden door iemand van het ministry gebedsteam. De persoon van het gebedsteam gaat door de telefoon met en voor u / jou bidden.

Voor wie?
Voor iedereen die gebed nodig heeft. We vragen met nadruk ook dat jongeren en jong volwassenen hiervan gebruik maken.

Vertrouwelijk
Het verhaal wat u / jij deelt is vertrouwelijk. Ook de leden van het ministry gebedsteam hebben deze belofte gedaan.

Spannend?
Jazeker, voor de beller maar ook voor het gebedsteam. Om te bellen is moed nodig, En ook om te bidden met elkaar door de telefoon. God geeft ons allen deze moed, deze vrijmoedigheid, in Jezus Naam.

Contact
Het eerste contact wordt gelegd met Kees Molengraaf,
tel. 06-363 94 123