Kennismaking dominee Jelle de Kok

Met dit stukje wil ik mezelf kort aan u en jou voorstellen. Door de kerkenraad ben ik gevraagd om als interim-predikant te helpen in de Brug vanaf 1 aug 2020 totdat er een nieuwe vast predikant komt. Daarbij zal ik vooral het kader ondersteunen en begeleiden, meehelpen en denken op beleidsniveau en voorgaan in de diensten 2x per maand.
Enkele malen mocht ik al bij u voorgaan. Ik ben ds. Jelle de Kok uit Wilsum (bij Zwolle). Daar woon ik met mijn vrouw die daar predikant is. Zelf ben ik als predikant toeruster dienstbaar in de landelijke kerk.

Jelle de Kok

Ik ben geboren in Woerden en na mijn 4e levensjaar opgegroeid in Alphen a/d Rijn. Aanvankelijk wilde ik econometrie in Rotterdam gaan studeren. Maar doordat ik tot persoonlijk geloof kwam en mij geroepen voelde heb ik gekozen voor de theologiestudie. Tijdens de studie heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. We zijn getrouwd in 1990. In 1992 werd ik verbonden als predikant aan de kerk van Drachtstercompagnie. Vanaf 1996 kwam ik in het landelijke bestuur van het Evangelisch Werkverband om bemoedigingsavonden in heel Nederland op te zetten. Vanaf 1999 heb ik samen met ds Hans Eschbach en ds Erik Veenhuizen gemeentegroeigroepen gepromoot en 20 jaar gecontinueerd door materiaal te maken met teams van predikanten (waaronder ds. Pieter Both). En door de landelijke dag van GGG te organiseren.
In Drachtstercompagnie kregen wij drie zonen: Gert, Willem en Jaap. Zij wonen inmiddels op zichzelf. Inmiddels zijn wij opa en oma van kleinzoon Simeon van Gert en Rebecca. Willem is met Lydia getrouwd.
In 2002 werd ik als predikant verbonden met de gereformeerde kerk van Diever. Vanaf 2013 ging ik één dag toerustingswerk doen via het Evangelisch Werkverband. Mijn vrouw heeft toen 1 dag pastoraat overgenomen. Per 1 sept 2017 kreeg mijn vrouw een beroep naar Wilsum (33%) en ging ik voor 70% in dienst van het Evangelisch Werkverband.

Daarnaast was ik altijd actief als trainer via de stichting Leven uit de Bron. Daarbij trainde ik predikanten en kerkenraden om via geloofsopbouw tot gemeenteopbouw te komen. In het voorjaar heb ik besloten dat ik hier meer mee bezig ga. Daarom ga ik per 1 aug 1 dag werken voor deze stichting Leven uit de Bron (zie www.levenuitdebron.nl). Daarnaast leefde het verlangen om meer tijd te krijgen om kerkenraden en predikanten te begeleiden. Toen de vraag vanuit Spijkenisse kwam om hen te begeleiden tot er een nieuwe vaste predikant zou komen kon ik volmondig ja zeggen. Dat kon ook omdat in overleg met het EW mijn contract daar per 1 aug zou stoppen. Naast begeleiden van kerkenraden blijf ik cursussen geven.
Ik heb mij bij het voorgaan telkens diep verbonden gevoeld met deze gemeente. En had al heel veel gehoord via ds. Hans Eschbach die jarenlang een soulmate van me is geweest. En later zelf ook al enkele malen ontmoetingen gehad met de kerkenraad. We hopen op een goede en gezegende samenwerking.
U zou mij een plezier doen als u mij een mailtje of appje stuurt waarin u/jij iets vertelt over u/jouzelf. Over wie je bent en wat je doet. Maar ook wat het geloof voor je betekent. Hoe je geloofsweg is gegaan. Wie of wat heeft je geholpen om je toe te vertrouwen aan de Heer. Wat helpt je om geïnspireerd te blijven. Waar verlang je naar op geloofsgebied. Deel gerust ook je zorgen en vragen. Dan weet ik wat er leeft en kan dat meenemen in de prediking. En als je er nou ook nog een foto bij doet, maak je me helemaal blij. Dan weet ik een beetje wie ik voor me heb zitten.

Mijn emailadres: interimdominee.debrug@gmail.com en telefoonnummer : 06-41839805