New Wine Zomerconferentie 22 – 25 juli 2021 – Leven in Jezus: Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie

Wat is nou zo mooi aan die Zomerconferentie?

Elk jaar ontmoeten zesduizend christenen elkaar tijdens de New Wine Zomerconferentie. Om elkaar aan te moedigen, te inspireren en toe te rusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. Zo staat dat op de website, en ik kan je vertellen: Dat is ook zo! Tijdens die week heb ik diverse mensen ontmoet en mocht delen in de liefde van Jezus Christus. En ook erna en nog steeds. God laat je niet los. Als je in Hem blijft, blijft Hij in jou!

Je wordt opgebouwd, toegerust en bemoedigd.

Bij het thema moest ik denken aan het opwekkingslied 789 die vertaalt is vanuit het Hillsong lied “Oceans”: in het refrein komt de tekst “Ik ben van U en U van mij” terug.

Dit jaar kan je vanwege de coronapandemie vooral online aanwezig zijn. Er is een (beperkte) mogelijkheid om als dag-gast de conferentie life bij te wonen. Voor jongeren (13-17 jaar) is er wel een evenement ter plaatse. Je kan je nog inschrijven. Er zijn nog plaatsen vrij.

Voor meer informatie: https://zomerconferentie.new-wine.nl/

Leven in Jezus

Het thema ‘Leven in Jezus’ roept op om te leven zoals Jezus. Om navolger te worden. Als een kind dat opkijkt naar zijn ouders, zo kunnen we in Jezus zien hoe mens zijn is bedoeld. Het kind kijkt naar de spiegeling in het water en ziet daarin hoe hij kan groeien.

In Mattheüs 11:29-30 nodigt Jezus ons uit om zijn juk op te nemen en van Hem te leren. Dat is in de kern wat het betekent om christen te zijn. Elke dag mogen we met Jezus en als Jezus wandelen, zodat we steeds meer op Hem gaan lijken. Discipel-zijn van Jezus is meer dan bekering alleen. Het betekent een levenslang leerproces waarin we Jezus op de voet volgen.

Bekende sprekers

Hoofdspreker Alexander Venter maakt dit concreet vanuit het onderwijs van Jezus (over de komst van het Koninkrijk), het onderwijs van Paulus (over de kracht en hoe de Geest in ons woont) en de geschiedenis van christelijke spiritualiteit (geestelijke disciplines/oefeningen). In het programma voor volwassenen spreken naast o.a. Alexander Venter ook onze eigen Arenda Haasnoot!

Ben je in de gelegenheid om langs te gaan dan kan je je als dag-gast aanmelden. Online kan je dit evenement ook volgen. Voor beide opties verwijs ik je naar de website.

Ministry-bidders gevraagd

Ook worden bij dit evenement Ministry-bidders gevraagd. Ter plaatse of online. Bij de Winterconferentie waren er Ministry-bidders te weinig. Ook voor mensen die ooit de cursus Ministry gedaan hebben maar nu niet meer actief? Voel je hier wat voor, meld je dan aan bij Kees Molengraaf of bij ministry@new-wine.nl Je bent beschikbaar voor een tijdslot van 1,5 uur overdag en na de avondviering op vrijdag 23 juli en/of zaterdag 24 juli en/of zondag 25 juli.

Kees Molengraaf

Tel. 06-36394123

keesmolengraaf@gmail.com