In de ontmoeting met elkaar wordt iets van het Geheim van Gods aanwezigheid in deze wereld voelbaar en tastbaar. Pastorale gesprekken kunnen dan ook niet anders dan plaatsvinden in aanwezigheid van God.
In God ligt de Bron van ons liefdevol aanwezig zijn bij die ander, met onverdeelde aandacht voor de ander. In de ruimte van Gods aanwezigheid mag het verhaal van de ander klinken, in alle kwetsbaarheid. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen en vertrouwelijkheid. Zoekend en tastend wordt verkend hoe het levensverhaal van de ander een plek heeft in het grote Verhaal van God en mensen, in de overtuiging dat God met ieder van ons een eigen weg gaat. Pastoraat wil helpend zijn op die weg. Niet altijd hoeft God ter sprake te komen, niet altijd hoeft de bijbel open. Zoals Gods woord tot een levende werkelijkheid werd in Jezus, zo mogen ook wij Gods levende Woord zijn in deze wereld, daar waar wij er zijn voor die ander. Daarom kiezen we ervoor dat pastoraat verder gaat dan alleen onze wijkgemeente. We willen kerk zijn in en voor de wereld, we mogen ook daar present zijn, luisteren naar verhalen van mensen en met hen zoeken naar een weg die hen dichterbij de Bron van hun bestaan zal brengen.

Vormen van pastoraat
Vanuit de visie op pastoraat (aandacht voor eigen leden, maar ook oog voor onze naasten op de plaatsen waar we present zijn) en de beschikbare menskracht hebben we vier groepen onderscheiden die actief zijn binnen het pastoraat.

Schematische weergave van de pastorale structuur binnen de wijkgemeente vanuit Gods liefde als kloppend hart