Bijbels ABC
In 1942 schreef Miskotte het “Bijbels ABC“, waarin hij een aantal grondwoorden voor het verstaan van de Schrift uiteenlegt. En dat zijn geen woor- den als schepping, verzoening, uitverkiezing of genade, maar naam, de daden, woord en weg. Miskotte was voor vele theologen de verbinding tussen de moderne theologie en de mystieke en moderne bronnen van het ge- loof en de moderne cultuur waarin we leven. De bijbel staat centraal, je voelt de verbinding met de orthodoxe achtergrond, maar dan gaat het altijd verrassend een hoekje om. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zijn spreken over de mens. Miskotte introduceert daar de begrippen heiden, jood en christen – respectievelijk het achternalopen van andere goden, het leven vanuit de moraliteit en het bestaan als gerechtvaardigde zondaar. Maar voor Miskotte zijn dit niet drie soorten mensen, maar drie geestes-stromingen in de cultuur. Heidendom is een oerkracht in het leven, zeker ook bij christenen. Dat is zo’n hoekje om.
Er hebben zich intussen al enige mensen opgegeven. Ik moet echter van een ieder van u weten of u van plan bent te komen i.v.m. corona, want er kunnen maximaal tien mensen in de gemeentezaal van De Kern geplaatst worden. Echter zijn we ook van plan om via Zoom het leerhuis uit te zenden. Als u denkt dat u het samenkomen te link vindt dan kunt u via een internet verbinding ook meedoen. Laat het mij weten. Ik stuur u t.z.t. een instructie toe, waarmee u met ons verbonden bent en mee kan doen. Het eerste is echter: geef u op en wel zo spoedig mogelijk!

Ds. Harry Gijsen
Contact

Gespreksgroep rond de psalmen
Op verzoek gaan we weer met elkaar in gesprek rond telkens een andere psalm. We komen 1x per maand bij elkaar op dinsdagmiddag om 14.00 uur in de wijkzaal van de Kern. In principe zit de groep vol, maar zou je mee willen doen neem dan contact op met Gera van der Linden

Contact

Gespreksgroep rond boek ‘God zijn, een oefening in bescheidenheid’ van J.J. Suurmond
1x per maand komen we op donderdagavond bij elkaar om 20.00 uur. Ruimte nog niet bekend. Wil je deelnemen, neem dan contact op met Gera van der Linden
Contact