Herinrichting De Kern

Nu er een besluit is genomen dat De Kern de wijkkerk van De Verbinding zal gaan worden, willen we een aanvang gaan maken met het…
Lees meer

Abonnementsprijs

In de vergadering van het College van Kerkrentmeesters is gesproken over de abonnementsprijs van het kerkblad. Het blijkt dat de kosten hoger zijn dan de…
Lees meer

vanuit de Kerkraad

De PKN heeft besloten dat verruiming van het kerkbezoek en het weer gebruiken van zangers is toegestaan.Afgelopen maandagavond is dit besproken in het Moderamen.   Na een constructieve discussie is het volgende afgesproken: Het aantal besmettingen is onveranderd hoog…
Lees meer

Diaconaal Project

“Lesbos vraagt ons om hulp” Voor je weet is het zover, het begin van de veertigdagentijd. Die start op 17 februari a.s. op Aswoensdag. Het is…
Lees meer

Belcirkel

Misschien wist u het nog niet, maar er is namens de Verbinding eenCovid-Belcirkel. Ruim vijftig bellers houden regelmatig contact met onze (ruim 600) 75+ers en…
Lees meer

Pastoraat

Na het vertrek van Ds. Els Visser zal wat het pastoraat betreft de secties uit de wijkgemeente die onder haar pastorale zorg vielen onder Harry…
Lees meer