Voorgangers

ds. H. (Harry) Gijsen,
0184-770929 / 06-25068021
h.gijsen@pkn-spijkenise.nl
Telefonisch spreekuur (doordeweeks): 09.00 – 09.30 uur.
Vrije dag: zaterdag.

mevr. G. (Gera) van der Linden,
0181-453348
gvanderlinden@pkn-spijkenisse.nl Telefonisch spreekuur (doordeweeks): 10.00 – 10.15 uur (alleen ma.).
18.45 – 19.00 uur (alleen do.).
Vrije dag: vrijdag.

mevr. A. (Rianne) Fortuin – Mosterd, 0181-479240 / 06 – 23404297
rfortuin@pkn-spijkenisse.nl
Telefonisch spreekuur (doordeweeks): dinsdag- en donderdagmiddag.

Interim predikant

ds. A.P.D. (Marcel) Zijlstra,
Werkdagen: maandag en donderdag telefoon: 06-36533786
mzijlstra@pkn-spijkenisse.nl

Ambulante predikant

mevr. ds. E.A. (Els) Visser
078-6473784, / 06-36559578
eavisser@pkn-spijkenisse.nl
Werkdagen: woensdag en donderdag

Wijkkerkenraad

Voorzitter: Dhr P. A. Paauw
voorzitter-dv@pkn-spijkenisse.nl

Scriba: Mevr. M. de Vries
Dhr W. den Ouden
scriba-dv@pkn-spijkenisse.nl

Pastoraat:Mevr. N. Bezemer
pastoraat-dv@pkn-spijkenisse.nl

Diaconie: Dhr. B. Mooldijk
diaconie-dv@pkn-spijkenisse.nl

Kerkrentmeester: Dhr C. Telleman
kerkrentmeesters@pkn-spijkenisse.nl

Beroepingscommissie
bc-verbinding@pkn-spijkenisse.nl

Beheer / Verhuur

Ontmoetingskerk
0181-612917
Beheer: Dhr C. Telleman
beheer-ok@pkn-spijkenisse.nl

De Kern
0181-612800
Beheer: Dhr G.Huisman
beheer-dk@pkn-spijkenisse.nl

Website/Nieuwsbrief

Dhr. J. van der Stoel
webmaster@pkn-spijkenisse.nl

Catachese

Basics Mw. A. Fortuin – Mosterd
basic-dv@pkn-spijkenisse.nl

Corners Dhr: B van Duin
corners-dv@pkn-spijkenisse.nl

 

Contact voor:

Brongroep
Mw G. van der Linden
brongroep-dv@pkn-spijkenisse.nl

Kliederviering
Mw. A. Fortuin – Mosterd
kliederviering-dv@pkn-spijkenisse.nl

Vacare Mw. G. van der Linden
vacare-dv@pkn-spijkenisse.nl

Bibliodrama Mw. G. van der Linden
bibliodrama-dv@pkn-spijkenisse.nl

Wie/wat geloof jij?
Naam: ???
 wiewatgeloofjij@pkn-spijkenisse.nl