Wie/wat geloof jij?
We komen een paar keer per jaar bijeen om te spreken met elkaar over wat je gelooft en hoe je dat doet. We komen samen op zondagmiddag.

Vacare
Vacare is een oude kloosterterm voor ‘vrij zijn voor God’. Het is een levenskunst waarin je leert omgaan met God. Het is een lang bestaande vorm van christelijke meditatie of meditatieve levenskunst. Wat betekent vrij zijn? Vrij zijn betekent niet alleen dat je bevrijd bent van knellende banden. Het betekent ook dat je je in alle vrijheid kunt inzetten voor je eigen ontplooiing, voor dienst aan medemensen en aan God. En het betekent ook dat je in vrijheid genieten kunt in liefde voor jezelf, God en de medemens.
Contact

Bibliodrama Bibliodrama is een andere manier om aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek te gaan met jezelf, de ander en de Ander. Bibliodrama is een vorm van pastoraat en bijbeluitleg tegelijk. Het is nadrukkelijk geen toneelspel. Door je in te leven in het verhaal breng je met elkaar het oude Bijbelverhaal opnieuw tot leven. Je gaat op die manier ontdekken hoe dat verhaal raakt aan jouw leven. Je maakt al pratend en spelend de beweging van je hoofd naar je lijf en naar je hart.
Contact