Bijbels ABC
In 1942 schreef Miskotte het “Bijbels ABC“, waarin hij een aantal grondwoorden voor het verstaan van de Schrift uiteenlegt. En dat zijn geen woor- den als schepping, verzoening, uitverkiezing of genade, maar naam, de daden, woord en weg. Miskotte was voor vele theologen de verbinding tussen de moderne theologie en de mystieke en moderne bronnen van het ge- loof en de moderne cultuur waarin we leven. De bijbel staat centraal, je voelt de verbinding met de orthodoxe achtergrond, maar dan gaat het altijd verrassend een hoekje om. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zijn spreken over de mens. Miskotte introduceert daar de begrippen heiden, jood en christen – respectievelijk het achternalopen van andere goden, het leven vanuit de moraliteit en het bestaan als gerechtvaardigde zondaar. Maar voor Miskotte zijn dit niet drie soorten mensen, maar drie geestes-stromingen in de cultuur. Heidendom is een oerkracht in het leven, zeker ook bij christenen. Dat is zo’n hoekje om.
Er hebben zich intussen al enige mensen opgegeven. Ik moet echter van een ieder van u weten of u van plan bent te komen i.v.m. corona, want er kunnen maximaal tien mensen in de gemeentezaal van De Kern geplaatst worden. Echter zijn we ook van plan om via Zoom het leerhuis uit te zenden. Als u denkt dat u het samenkomen te link vindt dan kunt u via een internet verbinding ook meedoen. Laat het mij weten. Ik stuur u t.z.t. een instructie toe, waarmee u met ons verbonden bent en mee kan doen. Het eerste is echter: geef u op en wel zo spoedig mogelijk!

Ds. Harry Gijsen
Contact

God en de pandemie
Half september wilde ik starten met enkele gespreksmiddagen en/of –avonden rond het boekje ‘God en de pandemie’ van Tom Wright. Aan de hand van dit boekje kunnen we praten over hoe wij deze tijd waarin het coronavirus onze samenleving en ons leven beheerst ervaren. En hoe we daar in geloof mee om kunnen gaan, of waar de huidige situatie teveel botst met ons geloof. Het boek is klein, het omvat zo’n 110 pagina’s en Tom Wright schrijft in aansprekende, begrijpelijke taal. Welkom om mee te doen met deze gespreksgroep op de woensdag! Als u weet dat u erbij kunt zijn, kunt u me dit alvast doorgeven via mail of telefonisch.

Ds. Els Visser
Contact