Pastoraat: ruimte en tijd voor een goed gesprek

Veel mensen worden van tijd tot tijd geconfronteerd vragen als ‘waar leef ik eigenlijk voor?’, ‘wat is nu werkelijk belangrijk in mijn leven?’ of ‘hoe kan ik verder met mijn leven na een pijnlijk verlies?’. Ook mooie dingen die je meemaakt kunnen je kijk op het leven soms danig overhoop halen, denk bv. aan de geboorte van een (klein)kind. Temidden van alle vragen en onzekerheden die het leven met zich mee kan brengen zoek je naar antwoorden, naar houvast.

Binnen onze gemeente verbinden we die zoektocht met God. Niet omdat we geloven dat God op alle vragen een antwoord heeft of dat God zelf het antwoord is op je vragen. Wel omdat we denken dat God een ander licht op jouw leven kan laten schijnen. 

De kerk en ook de pastores kunnen je de antwoorden op jouw vragen niet geven, die zul je zelf moeten vinden. De pastores kunnen je wel helpen in jouw zoektocht naar antwoorden, kunnen jou helpen om te zoeken naar de verbinding tussen God en jou.

Als wij in onze gemeente spreken over God, dan doen we dat vanuit de christelijke traditie. Tegelijk beseffen we heel goed dat God voor iedereen wat anders kan betekenen en dat iedereen daar zo zijn eigen beelden en woorden voor heeft, zoals Vader, Moeder, Bron, Barmhartige of Liefde. 

We beseffen ook dat het soms heel moeilijk kan zijn om in God te geloven, dat je soms twijfels hebt of er wel zoiets of iemand als God bestaat.

Dat alles is bij ons bespreekbaar, in alle openheid en met respect voor ieders overtuiging. 

Zou je het fijn vinden om eens in gesprek te gaan met één van de pastores of andere leden van het pastorale team? Wil jij graag eens je verhaal kwijt en in vertrouwen delen wat jou bezighoudt, weet dat je dan bij ons een luisterend oor en een open hart vindt.

Neem gerust eens contact op met één van de voorgangers of de voorzitter van het pastorale team.

Voorgangers:

Ds.Jaap Vlasblom, dsjvlasblom@pknspijkenisse.nl,
tel. 0181 – 508043

Gera van der Linden, gvanderlinden@pknspijkenisse.nl,
tel. 0181-453384

Voorzitter pastorale team:

Joke Kompanje, pastoraat-dv@pknspijkenisse.nl,
tel. 0181-620167

Nieuwe indeling pastoraat

Wijken Ds. Jaap Vlasblom

Noord t/m de Hoek, Centrum, Gildenwijk, Schenkel, Elementen, Waterland, Maaswijk, Hekelingen

Wijken Gera van der Linden 

Vogelenzang, de Akkers, Vriesland, Groenewoud, Sterrenkwartier, buitengebied,

Eerste aanspreekpunt voor mensen die wonen in de verpleeghuizen en voor de mensen met een verstandelijke beperking

Een paar opmerkingen:
Bestaande pastorale contacten van Gera blijven indien gewenst gehandhaafd.
Graag zoveel mogelijk de pastor van de eigen wijk benaderen.
Mocht het echt niet klikken dan is er natuurlijk de mogelijkheid om de andere pastor te vragen, dit wel in overleg met de pastores