Kerkblad Samen

Het kerkblad ‘Samen’ is een informatie- en communicatieorgaan van de Protestantse Gemeente te Spijkenisse. Het kerkblad verschijnt (in de regel) 2-wekelijks.

Voor een nieuw papieren abonnement of een adreswijziging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, e-mail kerkelijkbureau@pknspijkenisse.nl.

Om het kerkblad digitaal te ontvangen: vul het formulier in. 

 

In verband met het privacybeleid wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, postcode en woonplaats. Deze gegevens worden door het Kerkelijk Bureau verwerkt. Zij worden gebruikt om te registreren wie een digitaal kerkblad ontvangt. Bovendien is het mogelijk dat u de post rond de financiële acties, te weten: Actie Kerkbalans en Solidariteitsactie, digitaal ontvangt. 

Voor uitgebreide informatie over het privacy: klik hier