Kerkelijk Bureau

De Protestantse Gemeente te Spijkenisse bestaat uit 2 wijkgemeentes: De Verbinding en De Brug. De centrale administratie voor alle leden wordt bijgehouden op het Kerkelijk Bureau. Het betreft de ledenadministratie, de financiële administratie, de administratie van het kerkblad en alles wat op administratief gebied geregeld moet worden. Het Kerkelijk Bureau is geopend op maandagmorgen van … Meer lezenKerkelijk Bureau

Kerkblad Samen

Het kerkblad ‘Samen’ is een informatie- en communicatieorgaan van de Protestantse Gemeente te Spijkenisse. Het kerkblad verschijnt (in de regel) 2-wekelijks. Voor een nieuw papieren abonnement of een adreswijziging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, e-mail kerkelijkbureau@pkn-spijkenisse.nl. Om het kerkblad digitaal te ontvangen: vul het formulier in.    In verband met het privacybeleid wordt gevraagd … Meer lezenKerkblad Samen

Rekeningnummers

  Bij de Protestantse Gemeente Spijkenisse zijn verschillende bankrekeningnummers in gebruik: Voor AKB/VVB NL32 RABO 0373 7294 21 Protestantse Gemeente te Spijkenisse Voor de Solidariteitsactie NL66 RABO 0373 7293 91 Protestantse Gemeente te Spijkenisse Solidariteitskas Voor de Diaconie NL43 RABO 0373 7391 17 Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse Voor de Diaconie inz. ZWO NL21 RABO … Meer lezenRekeningnummers

Verhuizen naar Spijkenisse

Komt u in Spijkenisse wonen, dan wordt u geografisch ingedeeld bij één van de wijkgemeenten De Ontmoetingskerk, De Brug, De Kern of De Dorsvloer. De wijkgemeenten De Ontmoetingskerk en De Brug delen het grondgebied. De leden worden daar ingedeeld op oorspronkelijke kerkelijke achtergrond, Nederlands Hervormde Gemeente voor De Brug of Gereformeerde Kerk voor De Ontmoetingskerk. … Meer lezenVerhuizen naar Spijkenisse

Ontmoeten en leren

Beste lezers, Gefeliciteerd met het feit dat u dit boekje in handen heeft of digitaal gaat bekijken! Dit boekje bevat namelijk talloze uitnodigingen en kansen om u/jou kennis te laten maken met het christelijk geloof, dit geloof te verdiepen of te verbreden, om het uit te beelden of uit te dragen, om vanuit dit geloof met elkaar … Meer lezenOntmoeten en leren