Prediker

Ook in de Bijbelkring op de dinsdagmiddag lezen we het Bijbelboek prediker. We volgen hem op de voet hoe hij namens ons zegt watwij misschien wel denken, maar niet durven te zeggen. We beginnen op 8 oktober om 13.30 …..

Op weg met Abraham

Op weg met Abraham – een leerhuis/gespreksgroep Abraham, de aartsvader. Een intrigerende man die een hele weg is gegaan in zijn leven. Een weg waarop hij met vallen en opstaan leerde wat het betekent om te leven in …..

Dringende oproep

Op 1 september is de startzondag. Best vroeg in het seizoen, maar dat is vanwege de vakantie van Harry de rest van de maand september.Na de startdienst willen we graag weer een aantal activiteiten aanbieden voor iedereen.Het is goed …..

Gebedstijden

In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagoch- tend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De …..

Inloophuizen

De vakantie weken komen weer in zicht. Dat is niet voor iedereen een tijd om naar uit te zien. Eenzame mensen, ouderen en mensen die niet met vakantie kunnen gaan zien er soms zelfs tegenop. …..

Graceland festival

Afgelopen zomer trokken we met een aantal gemeenteleden naar de Paasheuvel bij Vierhouten voor het Graceland Festival.Het Graceland Festival is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en op verschillende manieren op weg gaan met elkaar, …..

Vorming en toerusting

Al een paar jaar organiseren we als Brongroep maandelijks alternatieve, meer meditatieve vieringen, zoals Taizé-, Iona- en stiltevieringen. Daar willen we dit jaar graag mee doorgaan.We zoeken binnen de Verbinding mensen die onze groep willen …..

Musici gezocht!

Binnen de Verbinding willen we als voorgangers zo nu en dan gebruik gaan maken van andere begeleidingsvormen van de liederen. Te denken valt aan piano, gitaar, percussie. Speel je een instrument en heb je interesse? …..

Ambulante predikant

Omdat inmiddels ook de algemene kerkenraad akkoord is, zijn we verheugd te kunnen meedelen dat per 18 augustus aanstaande voor de periode van een jaar het team van pastores wordt uitgebreid met een ambulante predikant …..

Koppen bij elkaar

Met onze interim predikant dominee Marcel Zijlstra is gesproken over de inhoud van zijn werkzaamheden vanaf september. Tot nu toe houdt hij zich voor één dag per week vooral bezig met inlezen, oriënteren en gesprekken. …..

Musical Kaïn

Musical Kaïn Beste muziekliefhebbers, Het is weer zover, na de zomervakantie be- ginnen we weer aan een nieuwe musical. Deze is weer door Gerard en Gerard gemaakt en heet Kaïn, zwerver in de oerverhalen. Op …..

Open Dorpskerk

Vanaf april is het weer ons doel om de Dorpskerk op zaterdag open te stellen voor bezoekers. Een leuke manier om laagdrempelig missionair te zijn. De opening van de Dorpskerk biedt een leuke opening voor …..

Kloostermidweek

In het week van 8 t-m 10 oktober 2019 organiseren we een kloostermidweek in de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. (www.koningsoord.org) We willen die dagen leven op het ritme van de getijdengebeden.Deelname aan de gebedstijden wordt …..