Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar in tijden van sociale afstand Nu de maatregelen van onder andere thuis blijven worden verlengd, zijner in onze gemeente veel kwetsbare en oudere gemeenteleden,die deze maatregel extra voelen.  Wij doen een oproep aan u als gemeenteom u op te geven om een aantal van deze gemeenteleden regelmatig tebellen, zodat zij zich gesterkt voelen om het vol te houden.We hebben ongeveer70 gemeenteleden nodig voor 5 tot 10 beladressen per persoon.U kunt zich daarvoor aanmelden bij ds. Marcel Zijlstra via email: zal een en ander coördineren en ontvangt graag signalen waar echteknelpunten zijn.

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook …..

U vraagt, wij draaien

  Beste gemeenteleden van de verbinding, In deze moeilijke tijd waarin een virus de hele wereld in haar greep heeft en wij noodgedwongen allerlei beperkingen hebben, zoals geen kerkdiensten gezamenlijk, maar via internet, zoveel mogelijk …..

Taizé via Facebook

De komende tijd wordt vanuit de gemeenschap van Taizé dagelijks om 20.30 uur een korte dienst uitgezonden, die te volgen is via Facebook: https://www.facebook.com/taize/Een mooie manier om wereldwijd met de broeders van Taizé een moment van …..

Ik Zwijg

Social media-vasten is nieuw. IkZwijg.nl helpt je de Vastentijd door.   Op Aswoensdag begint voor veel mensen de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en aandacht voor de naaste. Op IkZwijg.nl (www.ikzwijg.nl) worden christenen geholpen om …..

40 dagentijd KIKA

Elk jaar worden er in de 40 dagentijd door de diaconie één of meerdere projecten georganiseerd.Dit jaar hebben wij twee doelen gekozen, nl. de Pauluskerk en Kika. Twee heel mooie en zeer nuttige doelen.  Kika : Collecten …..

40 dagentijd Pauluskerk

Elk jaar worden er in de 40 dagentijd door de diaconie één of meerdere projecten georganiseerd.Dit jaar hebben wij twee doelen gekozen, nl. de Pauluskerk en Kika. Twee heel mooie en zeer nuttige doelen.  Pauluskerk : …..

Bazar 26 september

Op 6 en 20 maart a.s. zijn we weer present bij onze loods op het Getron-terrein voor aanname van uw materiaal voor onze rommelmarkt. We zijn er van 19.00 tot 20.00 uur. We kunnen veel …..

Nieuwsbrief de Verbinding

Van de wijkkerkenraad We vinden het als wijkkerkenraad belangrijk dat u als gemeente op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen de wijkgemeente. Meestal gebeurt dit via het kerkblad, de mededelingen op zondag en de website. Soms …..

Open Dorpskerk

Op de dinsdagmorgen is de Dorpskerk van 10.00 – 12.00 uur open voor het publiek. Dit betekend dat u en mensen uit de omgeving Spijkenisse welkom zijn voor een kop koffie of thee, met een …..

Gebedstijden

In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagoch- tend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De …..

Vorming en toerusting

Al een paar jaar organiseren we als Brongroep maandelijks alternatieve, meer meditatieve vieringen, zoals Taizé-, Iona- en stiltevieringen. Daar willen we dit jaar graag mee doorgaan.We zoeken binnen de Verbinding mensen die onze groep willen …..