40 dagentijd Pauluskerk

Elk jaar worden er in de 40 dagentijd door de diaconie één of meerdere projecten georganiseerd.Dit jaar hebben wij twee doelen gekozen, nl. de Pauluskerk en Kika. Twee heel mooie en zeer nuttige doelen.  Pauluskerk : …..

40 dagentijd KIKA

Elk jaar worden er in de 40 dagentijd door de diaconie één of meerdere projecten georganiseerd.Dit jaar hebben wij twee doelen gekozen, nl. de Pauluskerk en Kika. Twee heel mooie en zeer nuttige doelen.  Kita : Collecten …..

Gemeentebijeenkomst 20 feb. a.s.

Op donderdag 20 februari a.s. zijn er 2 gemeentebijeenkomsten gepland:‘s middags van 14:30 tot 16:30 uur in De Kern en ‘s avonds van 19:30 tot 21:30 uur in De Dorsvloer. De onderwerpen zullen zijn:– Voorgenomen profielschets gemeente en te beroepen predikant(en)– Samenstelling beroepingscommissie– Informatie vervolgproces gebouwenkeuze (route / proces)– Samenstelling vervolgcommissie gebouwenkeuze– waar de kerkenraad op dit moment mee bezig is Voorzitter van beide bijeenkomsten is ds. Marcel Zijlstra De beide profielschetsen zijn aan de abonnees van de nieuwbrief toe gezonden. …..

Nieuwsbrief de Verbinding

Van de wijkkerkenraad We vinden het als wijkkerkenraad belangrijk dat u als gemeente op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen de wijkgemeente. Meestal gebeurt dit via het kerkblad, de mededelingen op zondag en de website. Soms …..

Stilte diensten

Na de kerstdiensten en de jaarwisseling starten nu de stiltediensten weer. Op 16 februari en 15 maart komen we weer bij elkaar in de Dorpskerk, vanaf 19.30 tot 20.00 uur. In deze dienst wordt gezongen en gebeden, …..

Vespers

Na dit begin van de veertigdagentijd is er elke woensdag avond in de Dorspkerk een vesper in de veertigdagentijd. Op 4 maart en elke vesper daarna, beginnen we met een pelgrimslied, want als pelgrims zijn we op weg naar …..

Ontmoetingsmiddag

Deze zal zijn op 21 februari a.s. Aanvang 15.00 uur, de koffie/thee is klaar om 14.30 uur. Deze keer nodigen we u uit om met elkaar in gesprek te gaan over euthanasie. Geen gemakkelijk onderwerp. …..

Wie ben ik?

Voorstelling ‘Wie ben ik’ – door Kees van der Zwaard, 27 maart 2020Volgend jaar vieren we in Nederland 75 jaar bevrijding. Er zullen ook in Spijkenisse veel activiteiten zijn.Als wijkgemeente De Verbinding willen we er ook aandacht aan besteden. …..

Open Dorpskerk

Op de dinsdagmorgen is de Dorpskerk van 10.00 – 12.00 uur open voor het publiek. Dit betekend dat u en mensen uit de omgeving Spijkenisse welkom zijn voor een kop koffie of thee, met een …..

Gebedstijden

In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagoch- tend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De …..

Vorming en toerusting

Al een paar jaar organiseren we als Brongroep maandelijks alternatieve, meer meditatieve vieringen, zoals Taizé-, Iona- en stiltevieringen. Daar willen we dit jaar graag mee doorgaan.We zoeken binnen de Verbinding mensen die onze groep willen …..