Acties t.b.v. ‘De Hofstee’

Zelfgemaakte producten
Binnen de gemeente zijn er enkele acties opgezet t.b.v. ‘De Hofstee‘. Zo bieden Gerrit en Sjanneke Robbemond en Mw Poldervaart diverse zelfgemaakte producten aan ter verkoop waarbij de opbrengst ten goede komt aan De Hofstee. 

Meer lezen

Besluit tot beschikbaarstelling Michaëlkerk als testlocatie COVID-19

De GGD-Rotterdam heeft recent onder andere kerkbesturen in de regio gepolst om gebruik te mogen maken van hun accommodaties als testlocatie COVID-19. Dit omdat, zoals uit de media valt op te maken, de locatie Zuidland moet worden gesloten. De GGD heeft ook wijkgemeente De Brug hiervoor benaderd. Na overleg met de GGD over de randvoorwaarden, met name voor veiligheid, heeft de wijkkerkenraad in het verzoek van de GGD bewilligd. Dat besluit is niet “enthousiast” genomen, zoals in de media wordt gesteld, en ook niet omdat de kerk “leeg staat”. De kerk staat niet leeg en het gemeenteleven gaat, binnen de covid-regels, zoveel mogelijk door. Het besluit is gebaseerd op een belangen afweging.

Meer lezen

TIMZINGT gelukkig weer

Op DV 14 januari 2022 hoopt Timzingt weer een optreden te verzorgen in de Michaëlkerk. Een optreden van Timzingt is een wervelende mix van muziek en kleinkunst; hilarische en mooie liedjes, raak en scherp cabaret, eerlijke en tedere poëzie.

Aanvang 19.30 uur

Kosten €10, p.p.. Reserveren via werkgroepsamen44@gmail.com 

Corona beperkingen zondagse erediensten

Vanaf 14 november is het weer noodzakelijk vooraf te reserveren voor de diensten. Maak hiervoor gebruik van de volgende link https://meevieren.nl/wijkgemeentedebrug/ .
U kunt hier kiezen voor een dienst in één van de kerkgebouwen. Na volledige invulling krijgt u automatisch een e-mail bevestiging.

Er geldt een maximum van 65 mensen per gebouw. Het is verplicht om bij verplaatsingen/binnenkomst in de kerkgebouwen een mondkapje te dragen.

Lees meer details op “Aanmelden Kerkdiensten – update”

Kerkdiensten 28 november

Op zondag 28 november zal in beide diensten onze jongerenwerker dhr Rob van Mourik voor gaan. Thema: “In blijde verwachting”. Schriftlezing 2 Samuel 7 : 12-16 & Lucas 1: 26-38

Aanvang Dorpskerk 9.30 uur
Aanvang Michaelkerk 11.00 uur

Meeluisteren / meekijken:

KerkTV Dorpskerk: Klik hier voor de rechtstreekse uitzending via Youtube.

Kerkradio Dorpskerk: Klik hier voor de rechtstreeks uitzending via Kerkdienstgemist.nl 

KerkTV Michaëlkerk: Klik hier voor de rechtstreekse uitzending via Youtube.

Kerkradio Michaëlkerk: Klik hier voor de rechtstreeks uitzending via Kerkdienstgemist.nl 

 

 

Collectes op afstand – QR codes

Inmiddels zijn de regels voor het samenkomen in de kerk, n.a.v. de Corona crisis, al een heel eind versoepelt, maar voor hen die toch nog thuis de dienst meeluisteren of meekijken willen we nog steeds de mogelijk bieden om hun gaven voor de diverse collectes over te maken m.b.v. een QR code.

Meer lezen

Aanmelden kerkdiensten – update

Zoals al eerder aangegeven, zijn in de kerkgebouwen, de corona-maatregelen aangescherpt. Voor elke eredienst en bijeenkomst dient men zich weer registreren. Er is plaats voor 65 mensen per dienst, per gebouw.

Dit reserveringssysteem is via de website Meevieren.nl, bereikbaar:  https://meevieren.nl/wijkgemeentedebrug/

U kunt de datum en tijd kiezen en ook het kerkgebouw. Na volledige invulling krijgt u automatisch een mail.

U kunt zich vanaf dinsdag 9 november 9u tot zaterdag 18u aanmelden. Het systeem werkt met het principe ‘’wie het eerst komt wie het eerst maalt’’. Maar als u vaker bent gekomen, meldt u zich dan, bij een volgende keer, niet aan in het begin van de week maar op vrijdag of zaterdag, dan geeft u ook de gelegenheid aan anderen om ook naar de kerk te kunnen gaan.
Mocht het aanmelden niet lukken of heeft u geen computer, bel dan op de dinsdag naar Henk de Boer, 06 5150 3490, en als er dan plaats is krijgt u een bevestiging. Bij geen gehoor, spreek dan een bericht in en u krijgt, op een later tijdstip, een bericht terug met uitkomst.
Alle bezoekers dienen zich aan te melden via dit reserveringssysteem, alleen de functionarissen niet.

Meer lezen

Ministry weer normaal na de diensten!

Goed nieuws! Ministry weer normaal na de diensten!

Voor zover mogelijk is er na elke dienst weer een ministry gebedsteam aanwezig in de Dorpskerk en in de Michaelkerk. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat u gebruik kunt maken van het telefoonnummer 06-3639 4123, zolang er diensten via Youtube worden aangeboden. Vanuit huis kunt u direct na de livestream/dienst bellen naar de coördinator van het ministry-team met een verzoek voor gebed.

Kernteam Ministry,

Jeroen Slikker en Kees Molengraaf