Kerkdiensten 2 juni

Op zondagmorgen 2 juni is er om 9.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaëlkerk een dienst. Voorganger in deze diensten is ds Arenda Haasnoot.

Voor meer informatie zoals de collectes en de livestreams, zie de links hieronder.

Lees meer

Nacht van Gebed – 31 mei

Vrijdagavond 31 mei doen we mee met de gebedsavond voor de vervolgde kerk van Open Doors. 365 miljoen christenen ter wereld worden vervolgd. We zullen verhalen horen van christenen in verschillende landen, verhalen van bemoediging, van lijden, van moed en zegening. U kunt een uur komen, of twee of drie, wat u wilt. We beginnen om 20u, de deur gaat open om 19.30u.

Kunnen jullie een paar uur met mij bidden? Dat is de vraag die voor u ligt. En wat als je niet op zondag veilig naar de kerk kan? Vandaag de dag worden er overal ter wereld kerken gesloten door de overheid,  christenen tijdens de dienst gearresteerd en kerkleiders bedreigd door extremisten. Afgelopen jaar zijn er meer dan 14.000 kerken aangevallen. Als deel van het Lichaam van Christus lijden wij mee. Daarom staat zondag 2 juni 2024 (dus volgende week) in het teken van de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Vlak na Pinksteren is symbolisch want de vervolging van christenen begon al kort na de uitstorting van de Heilige Geest. We leven mee met onze broers en zussen, overal ter wereld, die lijden vanwege hun geloof.
Ds. Arenda Haasnoot

Bijbel & Tosties – 3 juni

Voor alle jongeren van 11-14 jaar en 15-20 jaar (iets later) is er weer ‘Bijbel & Tosties’ . Samen leren over de Bijbel en Jezus. In deze bijeenkomsten gaan we een stapje dieper met de jongeren. Het is vooral voor jongeren die meer willen leren over de Bijbel, of voor jongeren waarvan hun ouders graag willen dat ze wat meer te weten komen.

Eerst volgende bijeenkomst is voor 11-14 jaar op maandag 17 juni van 16.45-18.00 uur en van 15-20 jaar van 18.00-19.15 uur. Waar? In de Michaelkerk!
Opgave bij ds. Arenda Haasnoot domineedebrugspijkenisse@gmail.com

Breaking the Veil of Silence – 15 juni

Breaking the Veil of Silence is een seminar van één dag voor hen die persoonlijk herstel, opwekking en genezing willen ervaren van trauma vanuit je familie vanuit de generaties vóór je. Maar ook de invloed en
de gevolgen van anti-semitisme komt aan de orde. Op zaterdag 15 juni kun je deelnemen aan dit seminar in Spijkenisse.
Veel mensen dwalen door eindeloze woestijnen zonder enige zichtbare verandering in hun leven. Ze hebben emotionele beroeringen, diffuse angsten, blokkades, angst voor relaties en een innerlijke gevoelloosheid geaccepteerd zonder de oorzaak ervan te kennen en zonder de bevrijdende kracht van het kruis ten diepste te kennen. De Duitse predikant, theoloog en activist Jobst Bittner geeft onderwijs in het licht van de ervaringen uit de Duitse geschiedenis. Hitler en de Holocaust veroorzaakten geestelijke duisternis in Duitsland en bedekten hele generaties met een sluier van stilte. Tegenwoordig is Duitsland gezegend en het land van ‘onverdiende genade’. Als het doorbreken van de sluier van stilte mogelijk was in Duitsland, hoeveel te meer dan ook in jouw leven, gezin en land?

Lees meer

Gespreksgroep: Omgaan met verlies

In de tweede helft van juni starten we met een gespreksgroep Omgaan met verlies. De gespreksgroep bestaat uit 5 bijeenkomsten. Deze worden gehouden op de dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de Michaelkerk. Het is speciaal bedoeld voor mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare. Meld je aan bij Heleen Visser via de mail hkc.visser@gmail.com , dan neemt zij contact met u op.