Kerkdiensten 10 december

Op zondagmorgen 10 december is er om 9.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaëlkerk een dienst. Voorganger in deze diensten is ds Arenda Haasnoot. 

Voor meer informatie zoals de collectes en de livestreams, zie de links hieronder.

Lees meer

Vespervieringen Dorpskerk

Op de woensdagen 29 november, 6 en 13 december zullen er, in aanloop naar de Kerst, zoals gebruikelijk Adventsvespers plaatsvinden in de Dorpskerk. Op 20 december zal de laatste vesperviering plaatsvinden in de Verbinding. De aanvang is 19.30 uur. Het thema van dit jaar: ‘Waakvlam in donkere tijden

Een moment van rust en verstilling midden in de week. U bent van harte welkom!

Op woensdag 6 december is het weekthema: ‘Angst voor agressie‘.

U kunt de vieringen meebeleven via de gebruikelijke link van de Dorpskerk.

 

Is er meer…? Volg een Alpha-cursus!

Op 27 september 2023 zal er weer een Alpha-cursus voor iedereen die zich afvraagt of er meer is dan ´huisje, boompje, beestje´ worden gehouden. Rond het cursusthema “Is er Meer?” worden verschillende onderwerpen besproken. De cursus wordt gehouden in de Michaëlkerk, Anjerplein 1 in Spijkenisse.

Klik hier voor meer informatie.

Cursus ‘Renovatie van het hart’

Worden als Jezus. Jezus heeft ons leven voorgespiegeld van geestelijke groei en toenemende heiligheid. Een leven van menszijn, in liefde, gerechtigheid en vrede, zoals God oorspronkelijk had bedoeld. Dit staat vaak haaks op onze ervaring. Hoe komt dat? Op basis van de inzichten van Dallas Willard en Alexander Venter (New Wine) gaan we aan de slag met geestelijke transformatie, van ons zelf, de gemeente, zelfs de samenleving. Theorie en praktijk gaan samen op. Van harte welkom aan de cursisten van vorig seizoen. Heb je vorig seizoen niet deelgenomen? Dan heb je natuurlijk wel wat gemist, maar we starten met een samenvatting van het vorige seizoen. Dus ook dan van harte welkom.

We gaan verder met de zoektocht naar antwoorden op vragen zoals:

❖ Wie ben ik?
❖ Wat stuurt mijn gedachten, gedrag?
❖ Geest, ziel en lichaam?
❖ Mijn hart?
❖ Worden als Jezus?
❖ Nu, leven in het koninkrijk van God?
❖ G/geestelijke transformatie?
❖ Waar sta ik in mijn ontwikkeling als volgeling van Jezus?
❖ Het volle leven, ongeacht je omstandigheden?

Data: dinsdagavonden op: 19/9, 24/10, 21/11, 5/1/2024, 27/2,19/3 en 21/5.
Tijd: 19.45 – 21.30
Locatie: Michaelkerk
Info/opgave bij: dejager.peter@gmail.com of predikant_debrug@pknspijkenisse.nl