Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

In de achterliggende maanden is er door een commissie, bestaande uit Peter Bol (voorzitter Diaconie), Cor Telleman (voorzitter College van Kerkrentmeesters) en Leni van Beilen (Kerkelijk Bureau) nagedacht over een Privacyverklaring voor de Protestantse Gemeente te Spijkenisse (PGS).

De commissie heeft gekozen voor een gefaseerde uitwerking en implementatie van de nieuwe regelgeving. Dit omdat er nogal wat papierwerk verzet moet worden en alle betrokkenen en gebruikers in dit proces moeten groeien en moeten leren omgaan met ‘privacy’.

Het eerste en belangrijkste document is de ‘Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente te Spijkenisse’.
In dat document verklaart de PGS welke gegevens er kerk-breed vastgelegd zijn, wat de grondslag daarvan is, de verwerking van de gegevens, de rechten van betrokkenen, klachtenprocedure, bewaartermijnen, enz.

De privacyverklaring kunt u hier inzien.

De Algemene kerkenraad zal in haar eerstkomende vergadering dit document formeel moeten goedkeuren en vaststellen.

Uw reacties graag naar: kerkelijkbureau@pkn-spijkenisse.nl

Spijkenisse, 20 maart 2019

Scroll naar boven