Beeld & geluid

Muziek in de diensten
De liederen worden in de Dorpskerk begeleid op het orgel. Aanvullingen hierop zijn in voorbereiding.
In de Michaëlkerk worden de liederen behalve door de organist ook begeleid door het muziekteam. Wanneer u/jij belangstelling heeft om mee te doen in dit muziekteam en je bespeelt een instrument dan kun je contact opnemen met Marco Huijer tel. 0181-624832, muziekteam_debrug@pknspijkenisse.nl.

Techniek
In de Michaëlkerk wordt gebruik gemaakt van een PA systeem waarbij altijd een technicus aanwezig dient te zijn om het geluid te regelen. Hiervoor is een team van getrainde vrijwilligers actief.
Beide kerken beschikken over een vaste beamer, zodat liederen, presentaties en filmpjes vertoond kunnen worden tijdens de dienst. Ook voor de bediening hiervan is een team van vrijwilligers actief. Dit betekent dat activiteiten buiten de reguliere erediensten om, vooraf dienen te worden aangemeld bij de coördinator zodat een technicus voor geluid en eventueel beeld geregeld kunnen worden. Zie hiervoor Beamer.
Aanspreekpunt en coördinator van geluidstechniek in de Dorpskerk is Niko van der Waal via techniek_dk@pknspijkenisse.nl
Aanspreekpunt en coördinator van geluidstechniek in de Michaëlkerk is Arie Korengevel tel. 0181-622654 of via techniek_mk@pknspijkenisse.nl.

Beamer
In beide kerkgebouwen worden de liederen en bijbelgedeeltes geprojecteerd. Voor de dienst is er een reclameblok waarbij de gemeente attent wordt gemaakt op aanstaande gemeente activiteiten of zaken die daar mee te maken hebben. Heeft u vragen neem dan contact op via beamer.debrugspijkenisse@gmail.com

Kerkradio
Het is mogelijk om via internet rechtstreeks mee te luisteren met de reguliere kerkdiensten vanuit beide kerkgebouwen. Ook is het mogelijk om na afloop de opnamen te beluisteren of te downloaden. Zie hiervoor de pagina Kerkradio of de website van Kerkdienst gemist.
Andere diensten zoals bijvoorbeeld trouw- en rouwdiensten kunnen wel rechtstreeks beluisterd worden, echter de opnamen worden niet via de website achteraf aangeboden. Voor het verkrijgen van opnamen van deze diensten dient contact te worden opgenomen met de contactpersonen van de geluidsopnamen.

Indien internet niet beschikbaar is kan er ook een luisterkastje, of LUKAS, geplaatst worden bij de mensen thuis. Met behulp van dit kastje kunnen de diensten van beide kerken én indien gewenst de diensten van de andere PKN kerken in Spijkenisse, rechtstreeks of achteraf beluisterd worden. Deze kastjes kunnen bij de diaconie worden aangevraagd. Hiervoor is een vaste telefoon aansluiting vereist.

Aanspreekpunt en coördinator van kerkradio voor beide gebouwen is Gerrit van Buuren, e-mail: kerkradio_debrug@pknspijkenisse.nl

KerkTV
De diensten in beide gebouwen zijn ook rechtstreeks te zien via Youtube. Daarvoor zijn twee kanalen beschikbaar, één voor de Dorpskerk en één voor de Michaëlkerk:

Youtube kanaal De Brug Dorpskerk  
Youtube kanaal De Brug Michaëlkerk

Speciale diensten op doordeweekse dagen (rouw- en trouwdiensten) worden normaal gesproken niet uitgezonden via KerkTV omdat er dan geen getrainde technici beschikbaar zijn. Bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden.

Aanspreekpunt en coördinator van KerkTV voor de Dorpskerk is Niko van der Waal techniek_dk@pknspijkenisse.nl
Aanspreekpunt en coördinator van KerkTV voor de Michaëlkerk is Martin van der Reijden tel. 06-50220410. E-mail: kerktv_debrug@pknspijkenisse.nl