Getuigen in de wereld

De liefde van Jezus Christus moet de wereld in. Die opdracht staat in de bijbel en vervullen we graag. Deels zijn we betrokken bij een aantal zendingsprojecten. Anderzijds zijn er projecten rondom onze eigen gemeente om te getuigen van Gods liefde. Kijk eens waar je zelf naar toe kan gaan, of iemand mee kan nemen. De Kliederkerk voor jong en oud. De Alphacursus voor wie meer wil weten van het christelijk geloof of de Open Dorpskerk voor een goed gesprek of stilte.