Zorgen voor elkaar

Als Christenen zorgen we voor elkaar. Christus geeft het voorbeeld: hij kwam om ons te dienen. De zorg voor elkaar heeft twee onderdelen: pastoraat en diaconaat. Pastoraat heeft bijna altijd de vorm van gesprekken over lief en leed en onze relatie met Jezus Christus. Diaconaat is praktischer en helpt mensen die om allerlei redenen in hun leven tegen lastige situaties aanlopen.