Financieel

Wijkkas
Giften tbv de Wijkkas PKN – IBAN: NL10INGB0005318156 t.n.v. Wijkgemeente de Brug

AKB
Giften tbv AKB – IBAN: NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse

Penningmeester wijkgemeente De Brug
Mevr. Engelien Versteeg
tel: 06-20047994
e-mail: penningmeester_debrug@pknspijkenisse.nl

Wijkfinanciën
Bij nieuwe investeringen zorgt de wijkraad van kerkrentmeesters voor dekking van deze investeringen.
De kerkrentmeester fondswerving: Rien Schoon
tel: 0181-641391
e-mail: fondswerving_debrug@pknspijkenisse.nl

Aktie Kerkbalans (AKB)
De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de gemeenteleden. Ieder jaar wordt in januari de Aktie Kerkbalans gehouden. Alle leden ontvangen een brief met een begroting en toezegging formulier. Hierin wordt gevraagd hoeveel men het komende jaar wil bijdragen aan de opbouw van de gemeente. De inkomsten worden aan de wijkgemeenten toegerekend. Dit betekent dat de bijdragen van leden van ‘De Brug’ ook ten goede komen aan onze eigen wijkgemeente. Deze vrijwillige bijdragen worden gebruikt voor predikantstraktementen, pastoraal medewerkers, kerkelijk bureau, onderhoud gebouwen, energiekosten, verzekeringen, drukwerk en telefoonkosten.

Giften speciaal voor de wijkgemeente
Hierbij valt te denken aan periodieke schenkingen en legaten. Over het geven van een legaat kan de kerkrentmeester, verantwoordelijk voor de wijkfinanciën, u desgevraagd informeren. Ook is het mogelijk om giften te geven met een specifieke bestemming.

Diaconale giften
Wilt u een gift overmaken naar de Diaconie, dan kan dat op bankrekening NL43 RABO 0373739117 van Diaconie Protestantse Gemeente Spijkenisse o.v.v. “de Brug” en het doel waarvoor uw gift bestemd is.

Collectebonnen
Voor alle in onze kerken te houden collecten, kunnen collectebonnen worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk (de Kern);
Vellen met 20 bonnen van € 1,00 / € 0,60 of € 0,35.

De collectebonnen zijn online te bestellen via: http://site.skgcollect.nl/224/pagina/1842/collectebonnen.html 

U kunt kiezen of u de collectebonnen wilt ‘Afhalen’ bij het Kerkelijk Bureau of u kunt kiezen voor ‘Verzenden’ (dan worden ze thuisbezorgd). Als uw keuze is gemaakt, kunt u betalen via iDEAL. 
Als u de collectebonnen zelf ophaalt bij het Kerkelijk Bureau, zijn er uiteraard geen extra kosten aan verbonden. Als u kiest voor ‘verzenden’ betaalt u € 2,- bezorgkosten per bestelling extra.

Ook als u op de oude manier collectebonnen bestelt door geld over te maken op NL54 RABO 0373 7294 13 t.n.v. van Telcommissie PGS, wordt u verzocht om € 2,- extra per bestelling over te maken. Als u geen extra bezorgkosten overmaakt, gaan we ervan uit dat u de collectebonnen komt ophalen bij het Kerkelijk Bureau.

Afhalen collectebonnen: Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Spijkenisse, Eikenlaan 2 (Kerkgebouw De Verbinding). Geopend op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.