Rondom de diensten

Welkom in de Dorpskerk en de Michaëlkerk!
Iedere zondagmorgen zijn er in onze wijkgemeente twee diensten: in de Dorpskerk om 9.30 uur en in de Michaëlkerk om 11.00 uur. De diensten hebben dezelfde inhoud, maar verschillen wel in sfeer en stijl. Ontdek het zelf maar! 
In beide kerken wordt u bij binnenkomst begroet door een lid van de kerkenraad of een gemeentelid. Bij binnenkomst wordt u de wekelijkse nieuwsbrief uitgereikt. Vóór de dienst worden in beide kerken enkele liederen gezongen.

Wij hopen dat u zich bij ons thuis voelt !

Doelstellingen van de erediensten
Als gemeente komen wij samen om God te ontmoeten, te eren en te aanbidden, te worden toegerust en er te zijn voor elkaar als gemeente en in voorbede.
In onze diensten staat Jezus Christus centraal. Iedereen van jong tot oud kan een plekje vinden in onze gemeente om God te ontmoeten op een manier die bij hem of haar past.
Wij streven er naar de diensten zo laagdrempelig te maken en wij hebben gastvrijheid hoog in ons vaandel staan zodat iedereen zich thuis kan voelen.
Wij willen een gaven gerichte gemeente zijn waarin de gemeenteleden actief kunnen participeren zodat het Lichaam van Christus zichtbaar wordt.

Avonddiensten
Van september tot en met april worden er soms avonddiensten gehouden. Deze avonddiensten zijn speciale diensten. Avonddiensten beginnen meestal om 19.30 uur en worden uitgebreid aangekondigd in kerkblad en nieuwsbrief.

Gebedsbijeenkomsten
Iedere dinsdagmorgen is er in de Dorpskerk van 09.00-10.00 uur een gebedsdienst. Met een groep gemeenteleden komen we in een informele sfeer bij elkaar. Gezamenlijk gebed is de motor van de gemeente. God wil dat wij onze wensen bij hem bekend maken. Zo bidden we voor de gemeente, de kerkenraad, de voorganger, de zieken, Spijkenisse en noden van samenleving en wereld. Natuurlijk is er ook plaats voor dankzegging. Te midden van een drukke week is deze gebedsdienst een kostbaar moment.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze predikant ds Arenda Haasnoot.

Kindernevendienst
Tijdens de diensten is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd kindernevendienst. Na het kindermoment in de kerkdienst gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte. Daar:

  • vertellen we een verhaal uit de Bijbel
  • zingen we met elkaar
  • bidden we met en voor elkaar
  • luisteren we naar elkaar
  • maken we een verwerking naar aanleiding van het verhaal, doen een spel of een toneelstuk.

Eén keer per maand is er in de Michaelkerk ‘Boer en co’ voor alle kinderen. Ook is er een keer per maand ‘Wie ben jij?’ in de Michaelkerk .

In de Dorpskerk werken we in één groep (kinderen uit alle groepen van de basisschool) en in de Michaëlkerk in meer groepen.
Voor meer informatie en vragen kunt u mailen: kindernevendienst_debrug@pknspijkenisse.nl

Kinderoppasdienst
Bij gewone diensten is er geen kinderoppasdienst in de Dorpskerk. In voorkomende gevallen gaan de allerkleinsten mee met de kindernevendienst of zorgt de leiding van de kindernevendienst direct voor de kleinsten.

In de Michaëlkerk is er wel kinderoppas. Elke zondagmorgen is er voor de allerkleinsten, 0 t/m 3 jaar, kinderoppas. Twintig minuten voor aanvang van de dienst staan er 2 (soms 3) personen klaar om de allerkleinsten in de benedenzaal op te vangen. De leiding van de oppasdienst is te herkennen aan een badge. Eventuele bijzonderheden betreffende het kind kunnen worden doorgegeven aan de leiding. De ouders van de baby’s en peuters brengen zelf luiers, flesjes en verschoning in een tasje mee. De grotere peuters krijgen drinken van de oppas. Als kinderen nog uit een tuitbeker drinken, brengen ouders die zelf mee. De allerkleinsten mogen in hun eigen kinderwagen slapen. Er zijn boxen en wipstoeltjes aanwezig. Gedurende de dienst kunnen de peuters naar hartenlust spelen. Tijdens de collecte aan het einde van de dienst kunnen de kinderen worden opgehaald, zodat ook zij gezegend naar huis gaan.

Informatie: oppas_mk@pknspijkenisse.nl

Vervoer – rijdienst
Wanneer u graag naar de kerk zou willen komen, maar u heeft geen vervoer, dan kunt u voor de diensten in de Dorpskerk gebruik maken van de rijdienst. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Piet Steffen (0181-613346).
Op dit moment is er voor de Michaëlkerk geen rijdienst. Wanneer u hier toch belangstelling voor heeft, wilt u dit dan melden bij de scriba (scriba_debrug@pknspijkenisse.nl, 0181-635025).

Gebedsteams
In een kerkdienst kan heel wat met mensen gebeuren. Zij kunnen worden aangesproken door de verkondiging, door een Bijbelgedeelte, een lied of gebed. Geestelijke nood, pijn of verdriet in het eigen leven wordt geraakt. Soms is het dan moeilijk om zomaar weer naar huis te gaan.
Het voorbedenboek biedt de mogelijkheid om concreet gebed te vragen voor jezelf of voor een ander. Er is echter een grens aan hetgeen waarvoor je in de kerkdienst kunt bidden. Veel dingen zijn te persoonlijk of vragen meer tijd en aandacht. Daarom is er na iedere dienst de mogelijkheid om voor je te laten bidden door een gebedsteam. Deze gebedsteams bestaan altijd uit twee personen. Zij zijn voor deze taak toegerust en zijn door de kerkenraad gevraagd voor deze taak.
De leden van de gebedsteams leggen een belofte van geheimhouding af, zodat wat vertrouwelijk is, dat ook blijft. De leden van de gebedsteams zijn herkenbaar aan hun badge. In de Dorpskerk staan zij in de zijbeuk aan de kant van de kansel. In de Michaëlkerk stellen zij zich op voorin de kerk.
Contact persoon voor de gebedsteams is Kees Molengraaf.