Diaconie en zending

Bewustwording & signalering
De diaconie probeert de concrete nood in de samenleving te signaleren en in individuele situaties hulp te bieden. Ook wijst ze de gemeente op haar verantwoordelijkheid op het gebied van diaconie en zending door voorbede en ondersteuning.

Algemeen aanspreekpunt is Gerrie Boelaars, email: meldpuntdiaconie_debrug@pknspijkenisse.nl

Collecten
De diakenen collecteren tijdens de zondagse erediensten en zorgen voor de juiste bestemming van deze collecten. Samen met de andere wijkgemeente De Verbinding wordt een collecterooster gemaakt. De bestemming van de collecten kunt u lezen op deze website (bij de QR codes) in de nieuwsbrief die iedere zondag wordt verspreid en het kerkblad Samen. Voor alle collecten in de dienst kunnen collectebonnen gebruikt worden. Ze zijn verkrijgbaar zijn bij het kerkelijk Bureau en kunnen ook online besteld worden via de webwinkel.

U kunt ook een bijdrage voor de collecte geven via een QR-code. Deze wordt wekelijks op deze website en in de nieuwsbrief vermeld. U kunt ook direct geld storten op de bankrekening van de wijkkas: IBAN: NL10INGB0005318156 t.n.v. Wijkgemeente de Brug, Spijkenisse onder vermelding van het betreffende doel.

Zending
De diaconie coördineert in onze gemeente ook het zendingswerk. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op projecten die vanuit onze wijkgemeente worden gesteund. Het is voor deze projecten erg belangrijk dat er in Nederland mensen zijn die bidden, meeleven en ondersteunen (zowel geestelijk als financieel).
Contactpersoon in de diaconie voor de thuisfrontcommissies (TFT Arend en Jolinda samen met Nootdorp), Jeugd met een Opdracht en Stichting Young Life is Gerrie Boelaars, e-mail: tfc_debrug@pknspijkenisse.nl

Noodhulp
Aanspreekpunt voor de noodhulp is Rita Bos, tel: 0181-276998 e-mail: noodhulp_debrug@pknspijkenisse.nl

 

Vrede voor de Stad
Onze wijkgemeente is nauw betrokken bij ´Vrede voor de Stad’ en de Voedselbank. Vrede voor de Stad is nu een gezamenlijke gebedsbeweging van christenen uit 13 verschillende kerken te Spijkenisse. Op dit moment zijn ruim 100 vrijwilligers betrokken bij de diaconale projecten.

Onder vrede voor de stad vallen een aantal projecten:

  • Bezoekgroep Hartelborcht, (Instelling voor Jeugddetentie)
  • Stichting Leergeld
  • Werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij.
  • Schuldhulpmaatje
  • Bron van vrede (het hart van vrede voor de stad, door het organiseren van het gebed).

Sinds 2015 is de voedselbank een eigen stichting, met grotendeels hetzelfde bestuur als Vrede voor de stad. Op 1 februari 2008 heeft ‘Vrede voor de Stad’ de Helix prijs ontvangen van de Evangelische Alliantie vanwege het streven naar eenheid, de gerichtheid naar buiten en de samenwerking van de diverse plaatselijke kerken. Als u meer informatie wilt of mee wil doen als vrijwilliger in een project kunt u terecht bij de diaken ‘Vrede voor de Stad’.

Contactpersoon: Gerrie Boelaars, e-mail vredevoordestad_debrug@pknspijkenisse.nl  
Meer info: www.vredevoordestad.nl

Bloemengroet
Iedere zondag staan er bloemen voor in de kerk. Deze worden als groet van de gemeente bezorgd bij iemand die ziek is, of om andere redenen bij wie een stukje bemoediging kan gebruiken. Dit wordt gecoördineerd door de ziekendiakenen die, in overleg met de predikant en/of de pastoraal werker, de namen van de zieken krijgt.
Wanneer U iemand weet die best eens bemoedigd zou mogen worden met een bloemengroet, kunt u dit doorgeven aan mw Gerrie Boelaars, bloemengroet_dk@pknspijkenisse.nl of 06-19754578 voor de Dorpskerk en Judith Waskowsky-Mans bloemengroet_mk@pknspijkenisse.nl voor de Michaëlkerk.

Createam
Dit is een enthousiaste groep vrouwen die elke maandagmiddag in de huiskamer van de Michaëlkerk bij elkaar komt. We beginnen om 13.30 uur en eindigen 16.00 uur. Met elkaar maken wij kaarten, versieren we kaarsen en maken nog veel meer creatieve spulletjes! Alles wat we maken bieden wij te koop aan in onze kerk, op onze ouderendagen en op onze jaarlijkse bootreis. Neem eens een kijkje bij de kaartenstandaard in de Michaëlkerk en maak iemand blij met een kaartje. De opbrengst is voor een goed doel.
Nieuwsgierig geworden? De koffie en de thee staan klaar. Kom gerust langs of bel met één van ons, wij vertellen U graag meer over het Createam.

Meer informatie: createam_debrug@pknspijkenisse.nl

Leiding van het Createam zijn:

Karin Hoogerwaard tel nr 0181-611375
Adri van Dongen tel nr 0181-625117
Gerrie Dikken tel nr 0181-662374
Emma de Boer tel nr 0181-618146