Pastoraat

“Zorgen voor elkaar”
Zorgen voor elkaar is een van onze kernwaardes We zien naar elkaar om in naam van Jezus, de Goede Herder. Hij leert ons oog te hebben voor de zwakken en hen die het moeilijk hebben.
Zorgen voor elkaar op drie manieren:
Binnen wijkgemeente ‘De Brug’ willen wij op drie manieren inhoud geven aan de zorg voor elkaar:

 1. De kern van het zorgen voor elkaar gebeurt in huiskringen. Iedereen die lid is van de gemeente hoort in een huiskring thuis. Juist in de kleine groep wordt het mogelijk om elkaar beter te leren kennen, lief en leed te delen, voor elkaar te bidden, concrete hulp te bieden enz. 
 2. We stimuleren dat gemeenteleden met elkaar meeleven o.a. door de nieuwsbrief, het kerkblad, het voorbedenboek, het koffiedrinken na de diensten enz.
 3. Door een goed toegerust en gemotiveerd pastoraal team dat mensen, die daar behoefte aan hebben, persoonlijk ondersteunt en begeleidt.

Organisatie pastoraat
Het pastorale team bestaat uit vier geledingen:

 1. Kinder- en jeugdpastoraat (praatpaal)
 2. Regulier pastoraat (voor mensen tussen 20 en 75)
 3. Ouderenpastoraat (voor mensen boven de 75)
 4. Gebedspastoraat

De pastoraal werker geeft leiding aan het pastorale team. Hij is het clusterhoofd. Samen met de predikant is hij daarnaast beschikbaar voor bijzonder pastoraat.
Als er ziekte is, van welke aard dan ook, moedigen wij u/jou aan om dit zelf door te geven aan Marjo de Ligt. Tel. 010-4743165 e-mail: zieken_debrug@pknspijkenisse.nl. Zij geeft het door aan de desbetreffende mensen
U kunt de pastoraal werker* of predikant ook rechtstreeks benaderen.
e-mail: pastoraalwerker_debrug@pknspijkenisse.nl

*) Er ligt veel land ‘braak’, bij de jeugd maar ook bij de vele zieken en ouderen sinds de Corona crisis. Jan van Egmond is weer terug om de vele nood in het pastoraat te helpen ledigen. Ds Arenda Haasnoot en Jan van Egmond hebben een verdeling gemaakt in het bezoekwerk. De werkdagen van Jan zijn woensdag en donderdag, met een werkopdracht van anderhalve dag (update 29 april 2022). 

Kinder- en tienerpastoraat “de Praatpaal”
Kinder en tienerpastoraat is voor kinderen en jongeren onder de 20 jaar en heeft als taken:

 • bezoeken doopouders jaar na doop
 • bidden met kinderen tijdens kindernevendienst
 • bezoek bij langdurige ziekte
 • op verzoek van kinderen gesprek met kind
 • op verzoek van volwassenpastoraat/ouders gesprek met kind.
 • versturen verjaardagskaart naar kinderen

Kinderen kunnen in contact komen met de Praatpaal via de leiding van de KND, door een medewerkster van de Praatpaal voor of na de kerkdienst gewoon aan te spreken of een mailtje te sturen.

Het kinderpastorale team staat onder leiding van de pastorale ouderling voor kinderen en jongeren: vacature, e-mail: kerkelijkwerker_debrug@pknspijkenisse.nl

Regulier pastoraat
Mensen die ziek zijn of met andere moeiten kampen, worden bezocht door het pastorale team. Dat bezoek kan eenmalig zijn of vaker. Het kan op verzoek zijn, maar ook als bekend is dat er moeiten zijn. Het team staat onder leiding van pastorale ouderling: Marjo de Ligt. Marjo de Ligt verzorgt de administratie van het pastoraat.

De gemeente is opgedeeld in wijken. De volgende mensen werken in dit pastorale team:

Johan en Wendela Lam Westelijk van Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis, etc
Hans en Nel Verschuur Oostelijk van Spijkenisse: Hoogvliet, Rhoon, Portugaal etc.
Gerry Hoogbruin Spijkenisse Centrum, Spijkenisse Noord
Rens en Heleen Visser rest van Spijkenisse

In specifieke gevallen kan ook de pastoraalwerker benaderd worden.

 
Ouderenpastoraat
Mensen boven de 75 worden bezocht door het ouderenpastorale team. Dat bezoek kan eenmalig zijn of vaker. Het kan op verzoek zijn, maar ook als bekend is dat er moeiten zijn. Het team staat Onder leiding van twee pastorale ouderlingen: Sylvia de Waal en Carla de Boer .

De verdeling tussen de pastoraal werker en predikant is: De predikant is verantwoordelijk voor de straten A t/m G. De pastoraal werker doet de rest (H t/m Z). Bij straatnamen die genoemd zijn naar een persoon, wordt gekeken naar de achternaam. (Bij verhuizing naar een zorglocatie wordt uitgegaan van het oorspronkelijke adres).

Gebedspastoraat
Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat binnen de gemeente, met als doel het versterken van de relatie met God. In het leven lopen we allemaal onze deuken en butsen op, bijvoorbeeld in relaties met ouders of andere gezagsdragers Ook maken we in het leven soms verkeerde keuzes. We worden daardoor minder vrij om te leven zoals God bedoeld heeft. God heeft echter onze vrijheid en heelheid op het oog.
Gebedspastoraat is bedoeld voor iedereen die verlangt naar meer vrijheid en heelheid in zijn/haar leven. Er kan een concrete aanleiding zijn, bijv. depressieve gevoelens, vormen van verslaving of vastlopen in relaties. Er kunnen echter ook tijden zijn dat je merkt dat je belemmerd wordt in je groei als christen en je weet niet hoe dat komt.
Als je belangstelling hebt voor gebedspastoraat dan krijg je eerst een intakegesprek. In deze ontmoeting moet over en weer duidelijk worden of gebedspastoraat de beste vorm van hulp is, of dat er gezocht moet worden naar een andere vorm van pastoraat of hulp. Er worden teamleden gezocht bij wie de aanvrager zich thuis voelt en die niet tot de directe vrienden en kennissen horen. In 4 tot 6 gesprekken krijgt het pastoraat vorm. Het verschil met het gebruikelijke pastoraat zit hierin, dat meer tijd wordt ingeruimd voor ‘luisterend bidden’. Er wordt uitgezien naar de actieve werking van de Heilige Geest op dit moment. Er kan veel gebeuren als we stil worden in Gods aanwezigheid.

Afspraken kunnen worden gemaakt via Wil Zweistra en Leon den Dunnen afspraken_gebedspastoraat@pknspijkenisse.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij: Ineke Griffioen, e-mail gebedspastoraat_debrug@pknspijkenisse.nl