Wie zijn wij?

Een korte introductie
Wij willen een gemeente zijn waar mensen Jezus Christus leren kennen, Hem samen volgen en van Hem getuigen. We zoeken naar de vervulling met de Heilige Geest. Onze naam ‘De Brug’ verwijst niet alleen naar onze plek, vlak bij de beide bruggen van Spijkenisse. We willen met die naam duidelijk maken dat we een brug willen zijn naar God toe.
De liefde van God is de bron van ons gemeente-zijn. Zijn liefde zoekt ieder mens. Daarom is Jezus Christus in deze wereld gekomen en ervaren we de werking van de Heilige Geest. Wanneer wij Gods liefde ontdekken, verandert ons leven. Het geeft ons ook oog voor elkaar. En samen willen wij graag zoveel mogelijk mensen in onze omgeving in die liefde van God laten delen.

Missie & kernwaarden
Wie we als gemeente willen zijn hebben we samengevat in drie kernwaarden:

Leven uit Gods liefde
Zorgen voor elkaar
Getuigen in de wereld

Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in twaalf begrippen:

Leven uit Gods liefde

 • aanbidding
 • verwachting
 • gehoorzaamheid
 • vreugde

Zorgen voor elkaar

 • eensgezindheid
 • aanvaarding
 • verbondenheid
 • verantwoordelijkheid

Getuigen in de wereld

 • bewogenheid
 • gastvrijheid
 • gulheid
 • dienstbaarheid

Onze gemeente is volop in beweging en maakt al jaren een sterke groei en ontwikkeling door. Veel ouderen, jongeren, gezinnen en kinderen voelen zich bij ons thuis. Mensen zien naar elkaar om en leven met elkaar mee. Het is een plek om anderen te ontmoeten, en ervaringen uit te wisselen. Maar ook om geïnspireerd, bemoedigd, uitgedaagd en getroost te worden. 

Activiteiten
Onze gemeente functioneert vanuit twee kerkgebouwen: de Dorpskerk in het centrum van Spijkenisse en de Michaëlkerk bij winkelcentrum ’t Plateau in Spijkenisse-Noord. Iedere zondagmorgen is er in de Dorpskerk om 9.30 uur en in de Michaëlkerk om 11.00 uur een kerkdienst. De diensten hebben dezelfde inhoud, maar verschillen in sfeer en stijl. De dienst in de Dorpskerk heeft een rustig karakter. De dienst in de Michaelkerk is dynamischer. Ontdek het zelf maar! Daarnaast klopt het hart van onze gemeente in de huiskringen. Dit zijn kleine groepen die elkaar tweewekelijks ontmoeten. Een uitstekende plek om met anderen in gesprek te raken over het geloof. Voor jongeren zijn er eigen activiteiten. Voor wie (veel) vragen heeft over het christelijk geloof, of op zoek is naar God, wordt de Alpha-cursus aangeboden.
‘De Brug’ is naast ‘De Verbinding’ één van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Kerk in Spijkenisse.

Avondmaal en doop
Doop en avondmaal zeggen veel over de identiteit van een gemeente. Daarom hieronder iets over doop en avondmaal in de Brug.

Avondmaal
In onze gemeente staat de Here Jezus Christus centraal bij het avondmaal. We gedenken het sterven van Christus, vieren de door Hem bewerkte bevrijding en vergeving en zien uit naar zijn definitieve terugkeer. Daarom is Christus de gastheer bij het avondmaal. Iedereen die in Hem gelooft is welkom om het avondmaal mee te vieren. Dat betekent dat ook jonge mensen die nog geen belijdenis hebben gedaan welkom zijn. Voorwaarde is dat ze geloven in Jezus Christus. Ook gasten zijn welkom om mee te vieren. Wie enige tijd mee viert wordt van harte uitgenodigd om door belijdenis of doop zichtbaar te maken dat hij of zij voor Jezus Christus heeft gekozen.
In de praktijk vieren kinderen niet mee, omdat zij tijdens het avondmaal in hun eigen ruimtes verblijven. Het onderwijs over het avondmaal is een onderdeel van het jeugdwerk. Kinderen zijn welkom aan het avondmaal, als zij geloof en besef hebben van wat er herdacht en gevierd wordt, onder de leiding en verantwoordelijkheid van een volwassen persoon.
In de Dorpskerk wordt het avondmaal zittend aan tafel gevierd. Er is een aantal tafels (meestal drie). Een kant van de tafel heeft een dubbele rij stoelen. Elke tafel wordt afgesloten met een lied. In de Michaëlkerk wordt het avondmaal lopend gevierd. Wie mee wil vieren, komt naar voren, ontvangt brood in het centrum van de kerk en de wijn in de hoeken van de kerk. Tijdens het delen van brood en wijn worden er liederen gezongen. De mensen die slecht ter been zijn zitten vooraan en krijgen brood en wijn op hun zitplaats aangereikt.
In beide gebouwen is er de mogelijkheid om uit een klein (individueel) bekertje rode wijn te krijgen of druivensap.

Doop
In de doop wordt zichtbaar dat we sterven met Christus en met Hem opstaan. Ook wordt duidelijk dat zonden worden afgewassen. En tot slot is de doop het symbool voor de inlijving in het lichaam van Christus, de kerk.
Onze gemeente heeft een lange traditie van het dopen van kinderen. Tegelijk wordt er verschillend gedacht over de kinderdoop. In gemeente De Brug kunnen kinderen daarom worden gedoopt of opgedragen. Voor beide is gelegenheid. Het is aan ouders om een keus te maken. Bij de doop kan er gekozen worden tussen een doop door onderdompeling en door besprenkeling. Beide vormen zijn mogelijk. Dat geldt ook voor de doop van volwassenen. Hiermee sluiten we aan bij enerzijds de in de bijbel gangbare vorm van dopen (onderdompeling), anderzijds bij de in de loop van de tijd ingevoerde vorm (besprenkeling).
Iemand kan als volwassene gedoopt worden als hij of zij als kind niet is gedoopt. De doop is eenmalig. De Brug kent dus geen praktijk van ‘overdoop.’ Wie als kind gedoopt is en zelf voor Christus kiest, die doet belijdenis van haar of zijn geloof.