Adres- en contactgegevens

Gebouwen

Postadres

Predikant

Pastoraal werker

Kerkelijkwerker jeugd- en missionair werk

Scriba

Vertrouwenspersonen


Kerkgebouwen : 

Dorpskerk
Kerkring 2
3201 CX Spijkenisse
0181-610362

Michaëlkerk
Anjerplein 1
3202 GE Spijkenisse
0181-613405

Postadres :
Wijkgemeente ‘De Brug’ Protestantse Gemeente Spijkenisse
Anjerplein 1
3202 GE Spijkenisse.

Predikant:
Ds Arenda Haasnoot
Tel.: 06 3077 7022
E-mail: predikant_debrug@pknspijkenisse.nl 

Pastoraalwerker:

Er ligt veel land ‘braak’, bij de jeugd maar ook bij de vele zieken en ouderen sinds de Corona crisis. Dhr Jan van Egmond is weer terug om de vele nood in het pastoraat te helpen ledigen. Ds Arenda Haasnoot en Jan van Egmond hebben een verdeling gemaakt in het bezoekwerk. De werkdagen van Jan zijn woensdag en donderdag, met een werkopdracht van anderhalve dag (update 29 april 2022). 

E-mail: 
pastoraalwerker_debrug@pknspijkenisse.nl 

Kerkelijkwerker jeugd- en missionair werk:

Vacature

E-mail:
kerkelijkwerker_debrug@pknspijkenisse.nl.

Scriba:
Mw Gerry de Boer
Tel.: 0181-635025

E-mail:
scriba_debrug@pknspijkenisse.nl

 

Vertrouwenspersonen:

De wijkkerkenraad van de Brug heeft twee gemeenteleden aangewezen als vertrouwenspersoon. Dit zijn Jenny Verwey – Doelwijt en Rien Schoon.

De vertrouwenspersoon heeft als taak iedereen die binnen de gemeente geconfronteerd wordt met niet integer gedrag de mogelijkheid te geven in een veilige omgeving daarover in gesprek te gaan, advies te vragen en eventueel hulp te zoeken. Het gaat in dit verband alleen om voorvallen, waarbij gemeenteleden betrokken zijn die zich in een positie bevinden waarin zij gezag en/of overwicht hebben op anderen. U moet dan denken aan predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen, maar ook andere personen die een vooraanstaande leidinggevende of coördinerende positie hebben in het kerkelijk leven. Bij het soort voorvallen kunt u denken aan ongewenste intimiteiten, grensoverschrijdend gedrag, integriteitsschendingen of financiële malversaties. Het gaat alleen om gebeurtenissen die zich binnen kerkelijk verband hebben afgespeeld of afspelen. In andere gevallen kunt u zich gewoon wenden tot de predikant of anderen die met pastorale zorg zijn belast.

De vertrouwenspersonen zijn verplicht alles wat hen in die hoedanigheid bekend wordt geheim te houden. Die verplichting vloeit voort uit de regels van de kerk. De vertrouwenspersonen werken volgens een protocol dat binnen de Protestantse Kerk Nederland wordt aanbevolen.

Die verplichting vloeit voort uit de regels van de kerk. De vertrouwenspersonen werken volgens een protocol dat binnen de Protestantse Kerk Nederland wordt aanbevolen. U kunt het protocol hier inzien.

De vertrouwenspersonen stellen zich hieronder aan u voor.

Rien Schoon

Gehuwd met Adriana, twee kinderen en 6 kleinkinderen. Studeerde landbouw en bedrijfskunde voor de farmaceutische industrie. Rien is gepensioneerd na 39 jaar werkzaam te zijn geweest bij Gist Brocades en Astellas Farma in verschillende functies, de laatste 7 jaar als directeur productie voor Europa. Rien is na zijn pensionering actief geweest als personal trainer en coach en is sinds 2006 (ouderling) kerkrentmeester. Hij heeft zich een aantal jaren ingezet voor de coördinatie van de  verbouwing van de Michaëlkerk, was 5 jaar kerkvoogd, lid van de kernkerkenraad en is de laatste jaren actief met geldwerving waaronder Aktie kerkbalans en subsidieaanvragen. Met Adriana bidt Rien al vele jaren in het ministry team van de Dorpskerk. Rien is bereikbaar via e-mail: mschoon@hetnet.nl  Een verzoek om contact op te nemen volstaat.

Jenny Verwey – Doelwijt

Samen met haar gezin is zij al jaren lid van de Wijkgemeente de Brug. Zij heeft zich altijd met veel enthousiasme ingezet bij de taken die ze oppakte. Zo heeft zij lang meegedraaid in het cluster Gemeenteopbouw waarbij ze de zorg had voor de organisatie van de huiskringen en de  toerusting van gemeenteleden. Dit is vanaf 2005 het geval geweest. Daarnaast is zij drie ambtstermijnen, dat is 12 jaar, lid geweest van de kerkenraad. In januari ’23 is zij uit het ambt getreden en is toen ook gestopt als clustercoördinator Gemeenteopbouw. Met dankbaarheid heeft zij de nieuwe taak als vertrouwenspersoon aanvaard. Deze taak sluit goed aan haar huidige baan als klachtencoördinator en jurist bij de gemeente Nissewaard. Dit is een gemeente waar zij al langer dan 25 jaar werkzaam ben. Eerst als jurist en daarna 15 jaar als teamleider. In deze functies heeft zij zich kunnen ontwikkelen in het luisteren en adviseren. Met deze kwaliteiten wil zij samen met Rien invulling geven aan de interessante werk van een vertrouwenspersoon. Jenny is bereikbaar via de mail: jm.verwey1@upcmail.nl. Een verzoek om contact op te nemen volstaat.