Adres- en contactgegevens

Gebouwen

Postadres

Predikant

Pastoraal werker

Kerkelijkwerker jeugd- en missionair werk

Scriba

Vertrouwenspersonen


Kerkgebouwen : 

Dorpskerk
Kerkring 2
3201 CX Spijkenisse
0181-610362

Michaëlkerk
Anjerplein 1
3202 GE Spijkenisse
0181-613405

Postadres :
Wijkgemeente ‘De Brug’ Protestantse Gemeente Spijkenisse
Anjerplein 1
3202 GE Spijkenisse.

Predikant:
Ds Arenda Haasnoot
Tel.: 06 3077 7022
E-mail: predikant_debrug@pknspijkenisse.nl 

Pastoraalwerker:

Er ligt veel land ‘braak’, bij de jeugd maar ook bij de vele zieken en ouderen sinds de Corona crisis. Dhr Jan van Egmond is weer terug om de vele nood in het pastoraat te helpen ledigen. Ds Arenda Haasnoot en Jan van Egmond hebben een verdeling gemaakt in het bezoekwerk. De werkdagen van Jan zijn woensdag en donderdag, met een werkopdracht van anderhalve dag (update 29 april 2022). 

E-mail: 
pastoraalwerker_debrug@pknspijkenisse.nl 

Kerkelijkwerker jeugd- en missionair werk:

Vacature

E-mail:
kerkelijkwerker_debrug@pknspijkenisse.nl.

Scriba:
Mw Gerry de Boer
Tel.: 0181-635025

E-mail:
scriba_debrug@pknspijkenisse.nl

 

Vertrouwenspersonen:

Op 10 december 2021 heeft de wijkkerkenraad van de Brug twee nieuwe gemeenteleden aangewezen als vertrouwenspersoon. De huidige vertrouwenspersonen zijn beide deel gaan uitmaken van de kerkenraad. De vertrouwenspersoon heeft als taak iedereen die binnen de gemeente geconfronteerd wordt met niet integer gedrag de mogelijkheid te geven in een veilige omgeving daarover in gesprek te gaan, advies te vragen en eventueel hulp te zoeken. Het gaat in dit verband alleen om voorvallen, waarbij gemeenteleden betrokken zijn die zich in een positie bevinden waarin zij gezag en/of overwicht hebben op anderen. U moet dan denken aan predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen, maar ook andere personen die een vooraanstaande leidinggevende of coördinerende positie hebben in het kerkelijk leven. Bij het soort voorvallen kunt u denken aan ongewenste intimiteiten of financiële malversaties, maar ook om andere vormen van integriteitsschending. Het gaat alleen om gebeurtenissen die zich binnen kerkelijk verband hebben afgespeeld of afspelen. In andere gevallen kunt u zich gewoon wenden tot de predikant of anderen die met pastorale zorg zijn belast. De vertrouwenspersonen zijn verplicht alles wat hen in die hoedanigheid bekend wordt geheim te houden. Die verplichting vloeit voort uit de regels van de kerk. De vertrouwenspersonen werken volgens een protocol dat binnen de Protestantse Kerk Nederland wordt aanbevolen. U kunt het protocol hier inzien.

De vertrouwenspersonen stellen zich hieronder aan u voor.

Rien Schoon

Gehuwd met Adriana, twee kinderen en 6 kleinkinderen. Studeerde landbouw en bedrijfskunde voor de farmaceutische industrie. Rien is gepensioneerd na 39 jaar werkzaam te zijn geweest bij Gist Brocades en Astellas Farma in verschillende functies, de laatste 7 jaar als directeur productie voor Europa. Rien is na zijn pensionering actief geweest als personal trainer en coach en is sinds 2006 (ouderling) kerkrentmeester. Hij heeft zich een aantal jaren ingezet voor de coördinatie van de  verbouwing van de Michaëlkerk, was 5 jaar kerkvoogd, lid van de kernkerkenraad en is de laatste jaren actief met geldwerving waaronder Aktie kerkbalans en subsidieaanvragen. Met Adriana bidt Rien al vele jaren in het ministry team van de Dorpskerk. Rien is bereikbaar via e-mail: mschoon@hetnet.nl  Een verzoek om contact op te nemen volstaat.

Heleen Hollestelle

Ik ben getrouwd met Arjan en we hebben 3 kinderen, waarvan de jongste zoon nog thuis woont. Drie dagen per week ben ik werkzaam als persoonlijk begeleider bij het Leger des Heils. In de kerk ben ik lid van het Ministryteam en sinds kort help ik mee bij de open kerk op zaterdagen in de Dorpskerk. Toen Ad mij vroeg de taak als vertrouwenspersoon op me te nemen heb ik daar wel even over na moeten denken. De vraag overviel mij en mijn gedachte was meteen, waarom ik en er zijn vast veel meer mensen die het beter kunnen. Maar omdat de kerkenraad mij heeft uitgekozen en omdat ik denk dat deze taak bij mij past, heb ik ja gezegd, zij het met enige schroom. Mijn hoop is dat er niet vaak gebruik gemaakt hoeft te worden van de vertrouwenspersoon. Maar mocht het wel zo zijn dan zal ik mijn taak zo goed mogelijk uit proberen te voeren met hulp van Gods Geest. Heleen is bereikbaar via email: heleenhollestelle@gmail.com. Een  verzoek om contact op te nemen volstaat.